Uroczyste obchody na Świętym Krzyżu

image1W sobotę 2 kwietnia 2016 r. w klasztorze Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu odbyło się Sympozjum naukowe „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura”. W ten sposób zainaugurowano w regionie świętokrzyskim obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, 200. rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i 80. rocznicy ich obecności na Świętym Krzyżu.

Dzień obchodów to kolejna rocznica odejścia Świętego Jana Pawła II, dla którego Święty Krzyż był miejscem wyjątkowym.

Organizatorami sympozjum byli: Wojewoda Świętokrzyski, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, Świętokrzyski Park Narodowy.

Współorganizatorzy wydarzenia to m.in. Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miasto i Gmina Bodzentyn, reprezentowane w Komitecie organizacyjnym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę oraz Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn prof. Urszulę Oettingen.

Obchody odbyły się pod patronatem Biskupa Sandomierskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do świętokrzyskiego Sanktuarium Misjonarzy Oblatów przyjechali historycy, przyrodnicy, duchowni, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, posłowie, miłośnicy regionu i jego dziejów. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn.

Konferencję otworzył superior klasztoru ojciec Zygfryd Wiecha, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zawarte w nim słowa podkreślały wielkie znaczenie Świętego Krzyża, najstarszego polskiego sanktuarium, jako ośrodka tworzącego polską tożsamość narodową i religijną.

Następnie głos zabrała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która mówiła o Świętym Krzyżu jako sercu naszego regionu, miejscu kultu religijnego, do którego od wieków przybywają setki pielgrzymów.

W imieniu Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko list gratulacyjny dla organizatorów odczytał podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski – Główny Konserwator Przyrody.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Piotr Szafraniec, witając gości, wyeksponował rolę łysogórskiego klasztoru w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym Gór Świętokrzyskich.

W czasie konferencji naukowcy, reprezentujący różne ośrodki badawcze w Polsce, mówili o roli Świętego Krzyża w krajobrazie kulturowym Polski, zabytkach polskiego piśmiennictwa, gromadzonych w benedyktyńskim opactwie, dziejach świętokrzyskiego klasztoru w latach niewoli narodowej i w okresie międzywojennym, jego architekturze i niezwykłym usytuowaniu.

Sympozjum było również okazją do rozmów dotyczących zabytków Bodzentyna i potrzeby ich uwidocznienia w krajobrazie kulturowym ziemi świętokrzyskiej. Temu celowi mają służyć przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn projekty rewaloryzacji wzgórza zamkowego i stworzenia parku kulturowego z pokazaniem jego wartości przyrodniczych i architektonicznych.

Święty Krzyż i wyrosły u jego podnóża Bodzentyn to dwa najważniejsze ośrodki życia duchowego Polaków w okresie średniowiecza i wczesnych czasach nowożytnych w regionie świętokrzyskim. W pierwszym kwitło życie monastyczne benedyktynów, opiekunów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Bodzentyn zaś był odbiciem działalności biskupów krakowskich, będących właścicielami miasta, którzy wpłynęli na jego rozwój w zakresie  religijnym, społecznym, kulturalnym, gospodarczym, urbanistyki i architektury.

Wydarzenie stanowiło cenną lekcję historii i wyraz pamięci o wszystkich chroniących spuściznę narodową. Było przeżyciem duchowym i jednocześnie przygotowaniem do planowanych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Urszula Oettingen

Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen