Urszula Oettingen – kandydatka na radną do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 16 listopada 2014 roku

Urszula Oettingen

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Kielc i Ziemi Świętokrzyskiej

W obecnych wyborach samorządowych powinniśmy wybrać ludzi uczciwych i mądrych, ludzi nowych, spoza lokalnych wieloletnich układów; ludzi odważnie prezentujących swoje opinie, dla których najważniejsze jest dobro Polski.

Taką osobą jest Urszula Oettingen – dr habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Urszula Oettingen kandyduje do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, z okręgu nr 3 obejmującego Kielce i powiat kielecki.

Kandydatka jest mieszkanką Kielc i Siekierna-Podmieścia w gminie Bodzentyn. Bliskie są jej problemy młodych ludzi, szczególnie dotyczące bezrobocia. Dostrzega pilną potrzebę tworzenia zakładów pracy w regionie, gdzie niegdyś przemysł był podstawą bogacenia się ludności – Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Centralny Okręg Przemysłowy.

Będąc mieszkanką wsi i właścicielką kilkuhektarowego gospodarstwa na co dzień styka się z problemami rolników. Widzi konieczność działań mających na celu poprawienie ich warunków życia w zakresie budowy kanalizacji, dróg i chodników, działania służby zdrowia, szkół i przedszkoli, przemyślanego zbytu produktów rolnych.

Pani Oettingen po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracowała w służbie ochrony zabytków w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Tu nabyła doświadczenie i wiedzę o działaniu administracji państwowej.

Urszula Oettingen jest autorką wielu publikacji dotyczących dziejów regionu świętokrzyskiego, społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, I wojny światowej, historii ochotniczych straży pożarnych. W ten sposób łączy pracę naukowca historyka z promocją walorów historyczno-kulturowych ziemi świętokrzyskiej.

Jest znana w Polsce i regionie jako działaczka społeczna w dziedzinie opieki nad miejscami pamięci narodowej i dobrami kultury. Zapoczątkowała organizowanie kwest na renowację zabytków kieleckich cmentarzy, inicjowała i uczestniczyła w wydarzeniach mających na celu odbudowę miejsc pamięci narodowej i utrwalanie pamięci historycznej.

Jest członkiem organizacji o charakterze społecznym, naukowym i kulturalnym, w tym Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Programowej Muzeum Historii Kielc, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, NSZZ „Solidarność”; Prezesem Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Za dotychczasową działalność społeczną i naukową otrzymała nagrody i wyróżnienia, wśród nich Nagrodę Miasta Kielc, Świętokrzyską Nagrodę Kultury, nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Mąż Mirosław jest inżynierem melioracji wodnych, syn Mikołaj doktorem inżynierem adiunktem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jej hobby to turystyka, fotografowanie, praca w ogrodzie.

Urszula Oettingen jest osobą, która potrafi doskonale łączyć pracę zawodową i naukową z życiem rodzinnym, działalnością społeczną i publiczną.

Zachęcam Państwa do oddania głosu na Urszulę Oettingen, która swoją dotychczasową postawą udowodniła, że najważniejsze jest dla niej dobro mieszkańców ziemi świętokrzyskiej.

Elżbieta Firlet
St. kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa