Urszula Oettingen wśród nominowanych do nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”

   uuuu        Znamy już nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wraz ze specjalnie powołanymi zespołami ekspertów.

           Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. W kategorii „Człowiek Roku” nominowani zostali siostra Małgorzata Chmielewska, Urszula Oettingen i Ewa Sayor. Po konsultacji z Komitetem Honorowym, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody. Gala finałowa „Lauru Świętokrzyskiego” odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. w Kieleckim Centrum Kultury.

Urszula Oettingen jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, nauczycielem akademickim w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mieszka w Siekiernie-Podmieściu i w Kielcach.

W 2010 r. rozpoczęła działalność społeczną na terenie gminy Bodzentyn szczególnie w dziedzinie utrwalania pamięci historycznej. Jest Prezesem Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Od 25 lat łączy konsekwentnie pracę naukową i dydaktyczną z działalnością społeczną. Promuje region świętokrzyski dzięki swoim publikacjom, inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu przedsięwzięć w sferze kulturalno-oświatowej, ochrony dziedzictwa narodowego oraz kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa.

 

                                                                                                      Elżbieta Firlet