W 2019 r. Nagroda Świadek Historii dla prof. Urszuli Oettingen

DSC_01198 listopada 2019 r. w Kielcach odbyła się ceremonia wręczenia tytułów Świadek Historii.

Medalami Świadek Historii laureatów VIII edycji nagrody Instytutu Pamięci Narodowej dla Małopolski i Świętokrzyskiego udekorował zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Honorowe wyróżnienie otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego, zaangażowane w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju.

Naszym zadaniem jest dbanie o narodową pamięć. Oczywiście mamy do tego pracowników, jednak bez wsparcia organizacji społecznych i osób zaangażowanych w propagowanie historii, zrobilibyśmy o wiele mniej. Odznaczenia są naszym podziękowaniem dla tych osób za propagowanie historii wśród szerokich rzesz Polaków – mówił podczas uroczystości dr Szpytma.

W tym roku uhonorowanych zostało sześć osób. Wśród nich dwie z województwa świętokrzyskiego: prof. Urszula Oettingen z Instytutu Historii UJK i Jolanta Kulińska, wiceprezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska.

Prof. Urszula Oettingen od blisko 30 lat prowadzi działalność na Kielecczyźnie w dziedzinie opieki nad dobrami kultury i utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania historii i zabytków regionu świętokrzyskiego oraz miejsc pamięci narodowej. Łączy pracę zawodową, dydaktyczną i naukową z pracą społeczną. W latach 1988-1995 współpracowała z Austriackim Czarnym Krzyżem w zakresie renowacji  cmentarzy z I wojny światowej na ziemiach polskich.

Jako pierwsza w regionie świętokrzyskim w 1993 r. rozpoczęła i prowadziła przez kilkanaście lat listopadowe kwesty na ratowanie zabytków kieleckich cmentarzy. Jest autorką licznych publikacji, uczestniczką konferencji naukowych. Brała udział w odbudowie i tworzeniu nowych upamiętnień poświęconych walkom  narodowowyzwoleńczym XIX i XX w. Od 2010 r. działa również na terenie gminy Bodzentyn, gdzie zainicjowała wiele wydarzeń promujących postaci i fakty z lokalnej historii oraz z historii Polski.

Jak podkreśla laureatka, jest to dla niej wyjątkowa chwila: To uhonorowanie mojej wieloletniej pracy w zakresie kultywowania pamięci historycznej. Mam to wielkie szczęście w życiu, że pracę zawodową mogę łączyć z moją pasją, którą jest historia. Ta nagroda została wręczona dla mnie, ale jest ona również dla Wszystkich, z którymi współpracowałam i którzy życzliwie wspierali moje działania, za co serdecznie dziękuję.  

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen