W Bodzentynie – prace ratujące zamek biskupów krakowskich

image1Od trzech tygodni trwają prace zabezpieczające pozostałości zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie. Przypomnijmy, że główne środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone są pod nadzorem archeologa, pracowników gminnych oraz inspektora nadzoru. Ich zakończenie przewiduje się w połowie grudnia bieżącego roku.

Z dnia na dzień pojawiają się drewniane konstrukcje ustawiane na betonowych płytach i utwardzonym terenie, których celem jest podtrzymanie murów, zwłaszcza nadproży otworów okiennych oraz pustych przestrzeni między ścianami budowli. Obszar w najbliższym otoczeniu zamku jest stopniowo grodzony.

Wykonywane prace, uzgodnione ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, są koniecznym warunkiem do prowadzenia dalszych zabiegów w zakresie rewaloryzacji zamku, połączonej z rewitalizacją wzgórza zamkowego i jego otoczenia. Warto przypomnieć, że są to pierwsze poważniejsze prace dotyczące całego obiektu realizowane od kilkudziesięciu lat.

Głównym zamiarem podjętych działań ratunkowych jest przywrócenie do życia tego cennego zabytku ziemi świętokrzyskiej, poprzez jego zaadaptowanie dla celów edukacyjno-wystawienniczych, i przygotowanie dla potrzeb mieszkańców i turystów.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen