W Bodzentynie uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej

image1W bieżącym roku mija 77. rocznica wybuchu II wojny światowej, militarnego konfliktu, który zmienił mapę Europy i świata, pochłonął miliony ofiar. 1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, 17 września od wschodu zaatakował Związek Sowiecki. Osamotnieni Polacy bohatersko walczyli z wrogiem.

Prof. Urszula Oettingen zabierając głos, przypomniała o najważniejszych wydarzeniach września 1939 r., obronie Westerplatte, Warszawy i wielu innych miast i wsi. Podkreśliła rolę pamięci historycznej w utrwalaniu wiedzy o polskich dziejach i walce Polaków o wolność w XIX i XX wieku.

Na ziemi bodzentyńskiej znajduje się wiele miejsc upamiętniających lata walki i terroru niemieckiego. W dniu tym przedstawiciele lokalnej społeczności złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogile ofiar pacyfikacji z 1 czerwca 1943 r., znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie. Cześć wszystkim bohaterom poległym w obronie Ojczyzny oddano przy symbolicznej mogile przy ul. Kieleckiej oraz na miejscu straceń na stoku wzgórza zamkowego.

Przy tych miejscach pamięci zgromadzili się: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni: Zofia Gliwa, Teresa Bzymek,  Jan Zygadlewicz, Dariusz Świetlik, Ryszard Tusień; Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki; członkowie Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn: Urszula Oettingen, Kazimierz Wilkosz;  przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna: Mirosław Oettingen, Elżbieta Firlet.

Dzień ten przypomina o ważnym i tragicznym okresie w dziejach Polski i naszego miasta. Pamięć o poległych za Ojczyznę jest wielkim obowiązkiem. Daje przykład młodym pokoleniom, uczy patriotyzmu, wskazuje na najważniejsze wartości budujące polską tożsamość narodową.

 

Urszula Oettingen

Fot. Elżbieta Firlet, Archiwum MGCKiT w Bodzentynie