W Gminie Bodzentyn – 102. rocznica odzyskania Niepodległości – Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna pamięta – 2020 r.

W bieżącym roku mijają 102 lata od pamiętnej daty 11 listopada 1918 roku. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na froncie zachodnim zawarto rozejm z Niemcami. To data symboliczna, będąca uwieńczeniem krwawej drogi Polaków do wolności.

16 listopada 1918 r. w depeszy do wszystkich rządów świata Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego: „Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy…”.

W niepodległej Polsce uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 r. świętem narodowym ustanowiono 3 Maja. Wśród pierwszych sejmowych dokonań znalazła się Ustawa o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 – przyjęta 18 grudnia 1919 r. Był to wyraz hołdu dla Bohaterów polskich zrywów narodowych.

Mocą ustawy z 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono, że „dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięstwem Wodza Narodu w walkach o Wolność Ojczyzny” – jest uroczystym Świętem Niepodległości. Po II wojnie światowej dopiero od 1989 r. na mocy uchwały Sejmu dzień 11 Listopada jest obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości.

W przeddzień narodowego święta przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zawiązali biało-czerwone kokardy i zapalili znicze w miejscach upamiętniających Tych, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny. Wśród miejsc pamięci narodowej, na których zapłonął symboliczny ogień znalazły się w Bodzentynie: krzyż upamiętniający miejsce powieszenia przez Rosjan powstańca styczniowego Stanisława Zygadlewicza w 1864 r., tablica mówiąca o pobycie Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie 30 i 31 października 1914 r., na budynku dawnej organistówki; mogiła Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i płyta Nieznanego Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, przy ul. Kieleckiej. Nie zapomniano o Skwerze Wolności w Bodzentynie, gdzie w 2018 r. dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości posadzono dęby pamięci poświęcone płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury”, Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Kazimierzowi Szermentowskiemu.

W Świętej Katarzynie pamiętano o mogiłach powstańca 1863 r. oraz ofiar II wojny światowej przy tzw. kapliczce Żeromskiego (Janikowskich); w Wilkowie o pomniku żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”; w Starej Wsi o pomniku mieszkańców Wzdołu Rządowego i okolic poległych i pomordowanych w walce o niepodległość Polski w latach 1939-1945.

W Siekiernie-Starej Wsi zapalono znicze przy kamieniu upamiętniającym działalność Szkoły Leśnej Praktycznej w Siekiernie od 1828 do 1831 r. i prof. Wiktora Kozłowskiego, jej kierownika, zasłużonego badacza przyrody. Od 1819 r. Kozłowski był nadleśnym w Bodzentynie, gdzie z podwładnych strzelców i strażników powołał orkiestrę. Wraz z słuchaczami szkoły uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Natomiast w Siekiernie-Podmieściu przy dębie pamięci „Kazimierz” uczczono postać Kazimierza Jana Piątka ps. „Herwin”, który 12 sierpnia 1914 r. w początkach I wojny światowej wkroczył na czele I Kompanii Kadrowej do Kielc.

W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentowanych przez Burmistrza Dariusza Skibę złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile przy ul. Kieleckiej, przy tablicy Józefa Piłsudskiego na d. organistówce i tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn, w budynku Urzędu Miasta.

Czas pandemii ograniczył przebieg wielu patriotycznych inicjatyw. Pomimo to droga Polaków do niepodległości trwa w naszej pamięci i staramy się ją uzewnętrzniać w różny sposób. W kościołach odbywają się uroczyste nabożeństwa, udajemy się w miejsca pamięci zachowane w krajobrazie kulturowym. Pokazujemy swoje przywiązanie do historii Polski wywieszając biało-czerwone flagi. Tak wzmacniamy polską tożsamość i wybiegamy również w przyszłość pytając o nasz patriotyzm, o to jak budować  wspólną Ojczyznę.

 

                                                                   Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen    

                                                                                           Prezes

                                                             Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen