W Gminie Bodzentyn – O polskiej historii, broni i mundurze w Szkole Podstawowej w Leśnej

DSC_0156Szkoła Podstawowa w Leśnej 11 grudnia gościła Pana Dionizego Krawczyńskiego Prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Stowarzyszenie od blisko 10 lat kultywuje pamięć o polskiej historii i jej bohaterach. Swoją działalność koncentruje na przypominaniu o dziejach ziemi świętokrzyskiej podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Armii Krajowej.

Nawiązuje również  do historii 27 Pułku Ułanów  im. Króla Stefana Batorego powstałego w latach wojny polsko-bolszewickiej i kończącego swoją wojenną drogę w styczniu  1945 r. w lasach kieleckich. Sekcja polska odtwarza oddział kawalerii, posiada również prawo do używania barw 27 pułku ułanów.

Podczas spotkania uczniowie wysłuchali opowieści o walkach o niepodległość w okresie I i II wojny światowej zwłaszcza w okolicach Bodzentyna i Wzdołu Rządowego. Pan Dionizy Krawczyński swoją wypowiedź skupił  na służbie ułańskiej i wyposażeniu żołnierza takiej formacji. Dokładnie omówił elementy munduru z uwzględnieniem barwy i kroju wojskowej kurtki, spodni, butów, guzików, wzoru orzełka. Uczniowie mogli przymierzyć czapki różnego rodzaju, dowiedzieć się o różnicach między mundurem galowym, wyjściowym i polowym, w jaki sposób posługiwać się bronią, jak ją nosić.

Największe zainteresowanie wzbudziła przywieziona broń. Poznano jej historię, konstrukcję, użycie w walce. Obejrzeliśmy szablę tzw. „Ludwikówkę” występującą w polskich pułkach kawalerii w latach 1935–1939. Jej nazwa  pochodziła od miejsca wytwarzania, tj. Huty „Ludwików” w Kielcach.

Następnie zapoznaliśmy się z konstrukcją radzieckiego pistoletu maszynowego PPS z okresu II wojny światowej. Kolejnym eksponatem był Sten – brytyjski pistolet maszynowy. Dotarł on drogą zrzutów powietrznych na ziemie okupowanej Europy. Dzięki niewielkim rozmiarom i możliwości rozłożenia na krótsze podzespoły Sten był idealną bronią do działań partyzanckich i akcji miejskich. W zajętej przez Niemcy Polsce podjęto konspiracyjną produkcję Stenów w ponad 20 warsztatach. Wytwarzano je  w Suchedniowie, Warszawie, Krakowie.

Starszą prezentowaną bronią był niemiecki karabin Mauser Gewehr 98, będący na żołnierskim wyposażeniu w latach I wojny światowej i w okresie międzywojnia.

Spotkanie z Panem Dionizym Krawczyńskim było dla wszystkich ważną patriotyczną lekcją historii, wpisującą się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Serdecznie dziękujemy!

Urszula Oettingen

Fot.  Urszula Oettingen