W Gminie Bodzentyn – obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 2018 roku

image1Dzień 1 marca od 2011 r. na mocy ustawy sejmowej jest polskim świętem państwowym poświęconym pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

3 marca 2018 r. już po raz szósty na terenie Gminy Bodzentyn odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tym razem w ramach Rządowego Programu „Niepodległa”, ustanowionym w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości od początku są organizowane przez Szkołę Podstawową w Leśnej, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Leśnej zebrano się, aby uczcić tych, którzy walczyli o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

W obchodach udział wzięli: Anna Krupka Poseł RP, Krzysztof Słoń Senator RP, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, prof. Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, radni, przedstawiciele szkół, mieszkańcy.

Spotkanie prowadzili nauczyciele Agnieszka Nowakowska i Katarzyna Telka-Kuś. Zgromadzonych przywitał Burmistrz Dariusz Skiba. Głos zabrali parlamentarzyści Anna Krupka i Krzysztof Słoń. Prof. Urszula Oettingen mówiła o znaczeniu tego święta dla polskiej historii i utrwalania tożsamości narodowej.

Następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna wykonała okolicznościowy koncert.

Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z IPN Delegatury w Kielcach wygłosił wykład  poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu „Żołnierzowi Niezłomnemu”, który oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci został stracony w 1948 r. Z kolei Piotr Kita nauczyciel historii zaprezentował uczestnikom bogatą prezentację multimedialną: „Żołnierze Wyklęci”– cześć ich pamięci.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leśnej pokazali piękne wzruszające przedstawienie: W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli Beaty Czernikiewicz i Aleksandry Basy. Były wiersze, wspomnienia, partyzanckie piosenki, zapalono symboliczny znicz – wyraz pamięci młodych ludzi o polskich bohaterach. Spotkanie zakończył  patriotyczny występ Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie.

Słowa podziękowania za przygotowanie uroczystości należą się sołtysowi Leśnej Beacie Babiarz i radnej Katarzynie Sikorze, paniom z Zespołu Pieśni i Tańce Leśnianie, Halinie Habie i Ewie Staniec z obsługi szkoły, pani Małgorzacie Głuszek i innym osobom, pomagającym w zorganizowaniu  tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia.

Szczególne wyrazy uznania trzeba skierować do Dyrektora szkoły Beaty Domańskiej-Kózki, która z wielkim zaangażowaniem kieruje placówką, nie zapominając o kultywowaniu pamięci historycznej wśród uczniów.

Obchody odbyły się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach.

Urszula Oettingen

Fot. Archiwum UMiGB, Mirosław Oettingen