Warsztaty fotograficzne w Bodzentynie

 W sobotę 28 września 2013 r. odbyły się kolejne warsztaty fotograficzne pod hasłem zabytki Bodzentyna, zorganizowane przez dra Leszka Sikorskiego Proboszcza Parafii Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn.

Tym razem organizatorzy i uczestnicy skupili swoją uwagę na cmentarzu rzymskokatolickim w Bodzentynie. Dr hab. Urszula Oettingen scharakteryzowała rolę cmentarza w krajobrazie kulturowym miasta, zwracając uwagę na jego wartości historyczne, artystyczne, symboliczne i przyrodnicze. Następnie zebrani fotografowali fragmenty nekropolii, nagrobki i ich detale, często w zestawieniu z przyrodą.

Potem w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbył się pokaz multimedialny wszystkich wykonanych zdjęć – było ich kilkaset. W trakcie prezentacji Antoni Myśliwiec – artysta fotografik i dr Piotr Rosiński – historyk sztuki zwracali uwagę na aspekty techniczne i treściowe wykonanych fotografii. Również ich autorzy dzielili się swoimi uwagami i problemami związanymi m.in. z oświetleniem różnych obiektów.

Oprócz organizatorów udział w warsztatach wzięli Maciej Wojtyna, Joanna Babiarz, Klaudia Kuropatwa, Filip Durlik, Bartosz Piątek, Tomasz Piątek, Żaneta Naporowska-Piątek, Dominika Moskal, Elżbieta Firlet, Janusz Firlet, Maria Rosińska, Mirosław Oettingen.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję Pani Danucie Skrzeczynie Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki za miłe przyjęcie i obecność w trakcie warsztatów.

Celem warsztatów było pokazanie piękna cmentarza parafialnego: jego zabytków, ale też współczesnej architektury nagrobnej. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele parafialnym w Bodzentynie, która zostanie otwarta przed dniem Wszystkich Świętych. Już teraz zapraszamy.

Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna