Wizyta studyjna w Nowym Wiśniczu i w Starym Sączu

LeadW sobotę 20 sierpnia 2016 r. członkowie Komitetu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn, radni, sołtysi oraz przedstawiciele organizacji społecznych i mieszkańców na czele Dariuszem Skibą Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn odbyli wizytę studyjną w Nowym Wiśniczu i w Starym Sączu.

Wizyta miała miejsce w związku z przygotowywaniem „Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”. Jej celem była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z problemami dotyczącymi projektów i działań rewitalizacyjnych w odwiedzanych miastach.

W Nowym Wiśniczu zostaliśmy przyjęci przez Panią Małgorzatą Więckowską Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Spotkanie miało miejsce na zamku. Tutaj Burmistrz Dariusz Skiba wraz z prof. Urszulą Oettingen Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn wręczyli publikacje prezentujące region świętokrzyski i miasto Bodzentyn oraz medal upamiętniający 1050-lecie Chrztu Polski i 660. rocznicę założenia naszego miasta.

W sali balowej zamku Pani Burmistrz przedstawiła główne założenia Programu rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020. Wśród wielu poruszanych zagadnień, omawiano sprawy udostępnienia obiektów zabytkowych dla zwiedzających. W przypadku wiśnickiego zamku zwrócono uwagę na potrzebę właściwego wyposażenia i wyeksponowania wnętrza. Jak podkreśliła Pani Burmistrz sprawy te są utrudnione ze względu na nieuregulowany stan własnościowy obiektu, do którego roszczą sobie prawo potomkowie rodziny Lubomirskich.

Następnie pod kierunkiem przewodnika zwiedziliśmy zamek. Mogliśmy porównać bodzentyński zamek, jego stan obecny z wiśnickim założeniem z XVII w. o charakterze rezydencjonalno-obronnym, położonym na wzgórzu nad rzeką Leksandrówką. Wokół niego skupia się życie kulturalne miasta i gminy.

Podziwiając panoramę Beskidu Sądeckiego dotarliśmy do Starego Sącza, gdzie spotkaliśmy się z Panem Jackiem Lelkiem Burmistrzem Miasta Stary Sącz. Na jego ręce przekazano materiały promujące nasz region oraz pamiątkowy medal. Z kolei my, otrzymaliśmy wytyczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 oraz pamiątkowe publikacje.

W trakcie dyskusji Burmistrz Starego Sącza wspomniał o historii miasta. Podkreślił aspekt historyczny i religijny w jego promocji. Tutaj wykorzystano związki miasta z Królestwem Węgier. Św. Kinga, żona księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego była córką króla Węgier Beli IV, założycielką klasztoru klarysek, w którym zmarła w 1292 r. Srebrną trumnę z jej relikwiami mogliśmy oglądać w przyklasztornym kościele.

Rozmawiano o obiektach wykonanych w pierwszym etapie rewitalizacji. Podobnie jak w Bodzentynie na początku skupiono się na rewitalizacji rynku i jego najbliższym otoczeniu. W 2013 r. wykorzystując istniejący zbiornik wodny utworzono Zespół rekreacyjny park wodny „Stawy”.

W dniu wizyty naszej delegacji rozpoczął się dwudniowy Starosądecki jarmark rzemiosła. W ustawionych na Rynku drewnianych kramach mogliśmy zobaczyć wyroby miejscowego rękodzieła i rzemiosła wykonane przez twórców ludowych, artystów plastyków; spróbować regionalnych potraw.

Również Bodzentyn słynął niegdyś z jarmarków i targów.

Naszą uwagę przykuło zagospodarowanie rynku i okolicznych uliczek, a zwłaszcza mała architektura, w tym źródło św. Kingi. Szczególny podziw wzbudziła wykonana z drewna, bogato rzeźbiona brama seklerska. Jest to dar Stowarzyszenia Światowego Związku Węgrów, do którego należą siedmiogrodzcy Seklerzy. Brama jest pamiątką kanonizacji błogosławionej Kingi w czasie wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 r.

Wizyta studyjna w tych dwóch miejscowościach, podobnie jak Bodzentyn pozbawionych przemysłu, o dużych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, z licznymi obszarami chronionymi pozwoliła wyciągnąć wnioski w zakresie kierunków rewitalizacji. Utwierdziła uczestników w przekonaniu o konieczności modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury komunalnej, służącej mieszkańcom i zwiedzającym, w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, rekreacji i turystyki. Z drugiej strony zwróciła uwagę na celowość wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju i promocji naszego miasta i gminy.

 

Urszula Oettingen

Fot. Archiwum MGCKiT w Bodzentynie, Urszula Oettingen