Zamek biskupów krakowskich w Bodzentynie – zakończono prace zabezpieczające

image1Prace zabezpieczające tymczasowo mury zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie dobiegły końca. W dniu 12 grudnia dokonano ich odbioru, w którym udział wzięli: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Justyna Wiśniewska, Jarosław Dziedziński, przedstawiciele firmy JAR-BUD Jarosław Boćkowski prowadzącej prace; ze strony Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anna Adamczyk, inspektor nadzoru Bogdan Met, kierownik budowy Janusz Wołowiec, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen.

Prace zostały przeprowadzone zgodnie z projektem zatwierdzonym przez służby konserwatorskie, pod nadzorem archeologa. Wykonano podpory wspierające najbardziej niebezpieczne fragmenty budowli, posadowione na betonowych płytach. Teren został ogrodzony. Umieszczono tabliczki informujące o robotach budowlanych i przestrzegające przed ewentualnym zagrożeniem wypadkiem podczas poruszania się po obiekcie.

To pierwszy, bardzo ważny etap, chroniący pozostałości zamku, zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie jest on  przygotowaniem do dalszych prac o charakterze rewaloryzacyjnym i budowlano-konserwatorskim. Poprzedzać je będą badania archeologiczne planowane na wiosnę i latem 2018 r. Będzie to możliwe dzięki przyznanym środkom,  w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen