Mikołaj Oettingen

mik     Mikołaj Oettingen ur. w 1984 r. w Kielcach. Był uczniem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W 2008 r. ukończył studia magisterskie w Międzywydziałowej Szkole Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność Zaawansowane Technologie Energetyczne. Trzeci rok studiów spędził na Technicznym Uniwersytecie Clausthal w Niemczech w ramach stypendium Sokrates-Erasmus.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w dyscyplinie naukowej fizyka. Na trzeci rok studiów doktoranckich został zaproszony na roczny staż naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, Instytut Energii, Wydział Bezpieczeństwa Przyszłych Reaktorów Jądrowych – w Holandii.

W 2012 r. odbył staż na Uniwersytecie Kalifornijskim-Berkeley w San Francisco w ramach realizowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projektu Top 500 Innovators – Science – Management – Commercialization.

Obecnie jest asystentem w Katedrze Energetyki Jądrowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących projektowania innowacyjnych reaktorów jądrowych

Jego hobby to narciarstwo, snowboard, łyżwy, rower, bieganie, pływanie. Miłośnik Siekierna i Gór Świętokrzyskich.