O nas

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Siekierno to urocza wieś w Górach Świętokrzyskich. Stąd, z rodziny Szafrańców, pochodzi mama Mirosława Oettingena. Tutaj od 20 lat mieszkają Urszula i Mirosław Oettingen. Dla nich Siekierno – to miejsce magiczne. Miejsce symbol, bo Siekierno to metafora Polski, to Mała Ojczyzna, a zarazem cała Polska ze swoją historią, kulturą, zabytkami, ludźmi, krajobrazem. O tym mówi nazwa naszego Stowarzyszenia. Jesienią 2010 r. zainicjowaliśmy działalność społeczną w Siekiernie. Założyliśmy Dom Pracy Twórczej. Skupiliśmy wokół siebie osoby, pochodzące z Siekierna i okolic, regionu świętokrzyskiego, innych ziem Polski i zagranicy. Więcej »

Urszula Oettingen

              Urszula Oettingen, ur. w Tarnowie, absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Po studiach pracowała w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie zajmowała się dokumentacją i ochroną  miejsc pamięci narodowej oraz zabytków sepulkralnych. Obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr hab. Urszula Oettingen jest pasjonatką dziejów regionu świętokrzyskiego. Zainteresowania badawcze: społeczeństwo polskie w XIX i XX w., I wojna światowa ze szczególnym  uwzględnieniem Legionów Polskich i ziemiaństwa; rola miejsc pamięci narodowej w budowaniu tożsamości narodu i społeczności  lokalnych, historia straży pożarnych. Autorka 5 książek, ok. 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych. Więcej »

Mikołaj Oettingen

mik     Mikołaj Oettingen ur. w 1984 r. w Kielcach. Był uczniem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W 2008 r. ukończył studia magisterskie w Międzywydziałowej Szkole Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność Zaawansowane Technologie Energetyczne. Trzeci rok studiów spędził na Technicznym Uniwersytecie Clausthal w Niemczech w ramach stypendium Sokrates-Erasmus.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w dyscyplinie naukowej fizyka. Na trzeci rok studiów doktoranckich został zaproszony na roczny staż naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, Instytut Energii, Wydział Bezpieczeństwa Przyszłych Reaktorów Jądrowych – w Holandii. Więcej »