Doroczna Nagroda w Dziedzinie Kultury za 2012 r.

Urszula OettingenW bieżącym roku nagrodę główną w kategorii nagród indywidualnych za działalność społeczną w dziedzinie kultury za 2012 r. na terenie powiatu kieleckiego, przyznaną przez Starostę Powiatu Kieleckiego, otrzymała Urszula Oettingen. Pani Oettingen odebrała ją za działalność na rzecz utrwalania pamięci historycznej na terenie powiatu kieleckiego, a zwłaszcza gminy Bodzentyn. W kategorii zespołów artystycznych (dorośli) nagrodę główną zdobył Zespół „Echo Łysicy” z Bielin. W kategorii zespołów artystycznych dziecięcych nagroda główna przypadła Zespołowi „Świętokrzyskie Diabliki” z Nowej Słupi.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 sierpnia 2013 r. w Chmielniku podczas XIV Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów.

Poniżej podajemy zestawienie imprez zrealizowanych w 2012 r. i na początku 2013 r., których inicjatorem i głównym organizatorem była Urszula Oettingen – Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

21 stycznia 2012 r. Uroczystość w Siekiernie-Podmieściu i marsz Siekierno-Leśna- Bodzentyn (w ramach XIX Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. na trasie Suchedniów-Bodzentyn), w historycznych strojach, z okazji 149. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Polanie Langiewicza i mogile powstańców 1863 r. na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie.

25 kwietnia 2012 r. Uroczystość rozstrzygnięcia I etapu (zima) konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Pokaz multimedialny. Wystawa. Konkurs był realizowany przy współpracy Andrzeja Dębickiego Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn, ks. dra Leszka Sikorskiego Proboszcza Parafii Bodzentyn, Szkoły Podstawowej w Leśnej oraz Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

3 maja 2012 r. Uroczystość poświęcona 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowana w Szkole Podstawowej w Leśnej przy współudziale nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły, Andrzeja Dębickiego Radnego Okręgu Leśna-Siekierno, Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej w Leśnej, Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie.

9 czerwca 2012 r. Piknik wiosenny w Siekiernie-Podmieściu z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie. Spotkanie było okazją do zabawy, ale też w nawiązaniu do zbliżających się uroczystości na Wykusie przypomniano działalność Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt.

10-19 lipca 2012 r. Praktyki studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w związku z przygotowywaną monografią Siekierna i okolicy. Opieka i zakwaterowanie w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w Siekiernie-Podmieściu.

23 lipca 2012 r. Uroczystość rozstrzygnięcia II etapu (wiosna) konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Pokaz multimedialny. Wystawa.

– 15 sierpnia 2012 r. Uczczenie dnia Święta Wojska Polskiego i 92. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej (uporządkowanie mogiły poległego za Ojczyznę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, udział w uroczystej mszy).

8 września 2012 r. Uroczystość w Szkole Podstawowej w Leśnej poświęcona Janowi Piwnikowi „Ponuremu” z okazji 100. rocznicy jego urodzin, przy współudziale Andrzeja Dębickiego Radnego Okręgu Leśna-Siekierno, nauczycieli i dzieci z miejscowej szkoły oraz Delegatury Kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, której przedstawiciel dr Marek Jedynak wygłosił wykład poświęcony walkom oddziału Jana Piwnika w Górach Świętokrzyskich. Przed uroczystością przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna złożyli kwiaty i zapalili znicze na Wykusie pod kapliczką Matki Boskiej Bolesnej oraz na grobie „Ponurego” w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

29 października 2012 r. Uroczystość rozstrzygnięcia III etapu (lato) konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Pokaz multimedialny. Wystawa.

10 listopada 2012 r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Leśnej z udziałem nauczycieli i dzieci z miejscowej szkoły, Rady Sołeckiej w Leśnej, Radnego Okręgu Leśna-Siekierno. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy oprawie muzycznej w wykonaniu Zdzisława Raka. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Bodzentynie.

19 stycznia 2013 r. Uroczystości w Siekiernie-Podmieściu i w Leśnej oraz udział grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w XX Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. w 150. rocznicę wybuchu powstania. Uczestnictwo studentów historii z Koła Naukowego „Grot” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

16 lutego 2013 r. Uroczystość rozstrzygnięcia IV etapu (jesień) konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Zakończenie całego – trwającego rok konkursu, z udziałem artysty fotografika Pawła Pierścińskiego – twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Pokaz multimedialny. Wystawa.

2 marca 2013 r. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Leśnej i w Siekiernie, przy współpracy nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnej, Andrzeja Dębickiego Radnego Okręgu Leśna-Siekierno. W trakcie uroczystości miał miejsce wykład dra Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego z Delegatury Kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej.

Elżbieta Firlet

Podziękowanie

Przyznana nagroda jest dla mnie ważnym wyróżnieniem i traktuję ją jako wyraz docenienia działalności wszystkich, zaangażowanych w realizowanie przedsięwzięć, które prowadziłam.

Szczególnie gorąco pragnę podziękować za pomoc i współpracę członkom Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, mojej najbliższej rodzinie: mężowi Mirosławowi, synowi Mikołajowi, siostrze Elżbiecie Firlet, mamie Bogumile Rak, bratu Zdzisławowi Rakowi, Mariuszowi i Alicji Głowalom; krewnym z Siekierna i dalszych stron Polski: rodzinie Rompalskich z Krakowa i Pawlinów z Piły; a także Andrzejowi Dębickiemu Radnemu Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn i jego żonie Bożenie, ks. dr. Leszkowi Sikorskiemu Proboszczowi Parafii w Bodzentynie, Danielowi Wosiowi z Suchedniowa – Komendantowi 2. Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec”, dr. Piotrowi Rosińskiemu Prezesowi Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, artyście fotografikowi Antoniemu Myśliwcowi.

Dokonania w minionym roku mogłam realizować dzięki życzliwemu wsparciu wielu innych osób, instytucji i mediów za co serdecznie dziękuję.

Urszula Oettingen