W 2019 r. Nagroda Świadek Historii dla prof. Urszuli Oettingen

DSC_01198 listopada 2019 r. w Kielcach odbyła się ceremonia wręczenia tytułów Świadek Historii.

Medalami Świadek Historii laureatów VIII edycji nagrody Instytutu Pamięci Narodowej dla Małopolski i Świętokrzyskiego udekorował zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Honorowe wyróżnienie otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego, zaangażowane w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju.

Więcej »

101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – Pamiętamy

DSC_0108Z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w dniu 11 listopada zapalili znicze i umieścili biało-czerwone kokardy w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Bodzentyn.

Ziemia bodzentyńska w sposób szczególny zapisała się w historii walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w. Upamiętnione wydarzenia i postaci nawiązują do powstania styczniowego, kiedy mieszkańcy Bodzentyna wspólnie z oddziałem przybyłym z Suchedniowa zaatakowali w nocy 22/23 stycznia 1863 r. rosyjski garnizon. Wielu z nich służyło później w oddziałach Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Józefa Hauke-Bosaka i innych powstańczych dowódców.

Więcej »

W Gminie Bodzentyn – miejsca pamięci narodowej

DSC_0040 — kopiaNa terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się około 30 miejsc pamięci narodowej z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej;  kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

Pomniki, krzyże, mogiły zapisane w pejzażu miasteczek i wsi  wskazują na  tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Za poległych i walczących będziemy modlić się w czasie uroczystych nabożeństw w kościołach. Pamięć o polskich bohaterach kultywowana jest przez miejscową społeczność, o czym świadczą organizowane uroczystości i wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Więcej »