Tag Archives: Armia Krajowa

Renowacja miejsc pamięci żołnierzy Armii Krajowej na Wykusie w Górach Świętokrzyskich

DSC_0120Gmina Bodzentyn otrzymała prawie 30 tys. zł na renowację kompleksu  miejsc pamięci narodowej na Wykusie. Pieniądze przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Gmina Bodzentyn jako jedyna w regionie uzyskała wsparcie na ten cel.

Wniosek złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” i innymi instytucjami oraz organizacjami kultywującymi pamięć o tych miejscach. Więcej »

W Gminie Bodzentyn – 77. rocznica powstania Armii Krajowej


„O Panie, któryś jest na niebie‬
‪ Wyciągnij sprawiedliwą dłoń‬
‪ Wołamy z wszystkich stron do Ciebie‬‬‬‬‬‬‬
O polski dach i polską broń”‬
(Adam Kowalski, Modlitwa Armii Krajowej. Pieśń powstała w   ‬‬‬‬‬‬‬październiku 1939 r. w obozie internowanych żołnierzy polskich w Rumunii)

Armia Krajowa była kontynuacją zawiązanej 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów na czele z gen. Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 r. w oparciu o jej struktury powstał Związek Walki Zbrojnej.

Więcej »

Zmarła mjr Józefa Życińska – Żołnierz Armii Krajowej

Ja Tobie miłość złożyłam w darze,

O droga Polsko, wyśniona wśród krat.

I serce niosłam przed Twe ołtarze,

Choć miałam tylko 18 lat.

Józefa Życińska, „Moja ukochana Ojczyzno Polsko”

 

foto

Mjr Józefa Życińska urodziła się w 1930 r. we wsi Wołów w gminie Bliżyn. W czasie II wojny światowej pomagała radzieckim więźniom niemieckiego obozu w Bliżynie. Służyła w oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. W październiku 1943 roku złożyła przysięgę i dostała pseudonim „Zośka”. Jej mężem był Aleksander Życiński ps. „Wilczur”, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po wojnie wspólnie działali w podziemiu antykomunistycznym.

W 1948 r. obydwoje dostali się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, byli przesłuchiwani i okrutnie torturowani. Aleksandra Życińskiego skazano trzykrotnie na karę śmierci i rozstrzelano w nieznanym miejscu.

Józefa Życińska skazana na siedem lat więzienia, w nim urodziła córkę.  Ze względu na stan zdrowia zwolniono ją w 1950 r., ale codziennie musiała się meldować na posterunku milicji. Prześladowana, ostatecznie w 1990 r. uzyskała prawa kombatanckie.

Przez kilkadziesiąt lat szukała grobu pierwszego męża. Dopiero w 2015 r. udało się ustalić miejsce pochówku Aleksandra Życińskiego. Jego szczątku odnaleziono po 68 latach w bezimiennym grobie w Zgórsku pod Kielcami i pochowano uroczyście we wrześniu 2016 r. na cmentarzu w Bliżynie.

Józefa Życińska w 2017 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymała stopień majora Wojska Polskiego.

Mjr Józefa Życińska głosiła prawdę o Polsce, uczestniczyła w wielu uroczystościach patriotycznych. Stanowiła  wzór przywiązania do narodowych dziejów, o których mówiła oddając hołd poległym za Polskę w latach II wojny światowej i czasach powojennych.

Kiedy od 2011 r. zaczęto obchodzić 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zawsze była obecna na tych uroczystościach. W gminie Bodzentyn była głównym gościem obchodów w 2014 r. w Siekiernie i w 2016 r. w Leśnej.

Pogrzeb mjr Józefy Życińskiej odbędzie się w sobotę, 9 czerwca o godz. 11.00 w kościele św. Ludwika w Bliżynie.

Jej postać w wojskowym mundurze i to o co walczyła całe życie na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Urszula Oettingen

Na fot. mjr Józefa Życińska podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2014 r. w Siekiernie-Podmieściu, fot. Urszula Oettingen