Tag Archives: Bodzentyn

77. rocznica niemieckich zbrodni w Dąbrowie Górnej i Dolnej, Bodzentynie, Woli Szczygiełkowej, Psarach Podlesiu w maju i czerwcu 1943 r. – Pamiętamy

 

 

Wiosną 1943 r. w schronisku w Nowej Słupi został zakwaterowany 62 zmotoryzowany pluton żandarmerii pod dowództwem ppor. Alberta Hugona Schustera. Przeprowadził on zbrodnie na ludności cywilnej w wielu miejscowościach położonych wokół Łysogór. Jako pretekst pacyfikacji podawano najczęściej podejrzenie ludności cywilnej o pomoc dla członków oddziałów partyzanckich.

Dnia 7 i 8 maja 1943 r. żandarmi rozpoczęli krwawą akcję wymierzoną w mieszkańców Dąbrowy Górnej i Dolnej.  Zamordowano 45 osób i spalono blisko 25 zabudowań. Ofiary pochowano obok kaplicy Św. Marii Magdaleny. Na ich grobie umieszczono pamiątkową tablicę i krzyż. Ponad 20 osób spoczęło w zbiorowej mogile przy szosie do Nowej Słupi. Na płytach widnieją nazwiska ofiar bestialskiej zbrodni. 

Więcej »

W Gminie Bodzentyn – miejsca pamięci narodowej

DSC_0040 — kopiaNa terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się około 30 miejsc pamięci narodowej z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej;  kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

Pomniki, krzyże, mogiły zapisane w pejzażu miasteczek i wsi  wskazują na  tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Za poległych i walczących będziemy modlić się w czasie uroczystych nabożeństw w kościołach. Pamięć o polskich bohaterach kultywowana jest przez miejscową społeczność, o czym świadczą organizowane uroczystości i wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Więcej »

1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy

DSC_80281 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

23 sierpnia 1939 roku podpisany został pakt o nieagresji między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Porozumienie określało sfery wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, zakładając rozbiór terytorialny Polski przez oba mocarstwa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju. Pomimo bohaterskiej walki osamotnione Państwo Polskie uległo przemocy wroga.

Więcej »