Tag Archives: II wojna światowa

77. rocznica niemieckiej zbrodni w  Michniowie – Pamiętamy

W 2020 roku mija 77. rocznica niemieckiej zbrodni w  Michniowie, podczas której zginęły 204 osoby, w tym kobiety i dzieci.

W 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W ten sposób upamiętniono pacyfikację Michniowa dokonaną przez Niemców 12 i 13 lipca 1943 r. oraz ponad 800 wsi w latach II wojny światowej. W dniu tym oddajemy hołd wszystkim mieszkańcom wsi – rozstrzelanym, wypędzonym z domów, pozbawionym dobytku, wywiezionym do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. Więcej »

1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy

DSC_80281 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

23 sierpnia 1939 roku podpisany został pakt o nieagresji między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Porozumienie określało sfery wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, zakładając rozbiór terytorialny Polski przez oba mocarstwa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju. Pomimo bohaterskiej walki osamotnione Państwo Polskie uległo przemocy wroga.

Więcej »

Uroczystości w Michniowie 2019

DSC_0865W 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W ten sposób upamiętniono pacyfikację Michniowa dokonaną przez Niemców 12 i 13 lipca 1943 r. oraz ponad 800 wsi w latach II wojny światowej. W dniu tym oddajemy hołd wszystkim mieszkańcom wsi – rozstrzelanym, wypędzonym z domostw, pozbawionym dobytku, wywożonym do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty; ofiarom czystek etnicznych na Wołyniu i Podolu.

Więcej »