Tag Archives: Mikołaj Oettingen

Dr inż. Mikołaj Oettingen

10 marca 2014 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mikołaja Oettingena. Temat pracy dotyczył zagadnień energetyki jądrowej.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tez i wniosków prezentowanych przez doktoranta. Tym bardziej, że w większości jesteśmy humanistami.

Dwa tygodnie później Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nadała stopień doktora Mikołajowi. Przypomnijmy, że Mikołaj Oettingen jest zatrudniony w Katedrze Energetyki Jądrowej AGH. Jego zainteresowania badawcze to termohydraulika reaktorów jądrowych, modelowanie Monte Carlo transportu neutronów, numeryczna rekonstrukcja eksperymentów naświetlania paliwa jądrowego, projektowanie rdzeni reaktorów jądrowych, elektroenergetyka, rynek energii.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Mikołaj Oettingen

mik     Mikołaj Oettingen ur. w 1984 r. w Kielcach. Był uczniem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W 2008 r. ukończył studia magisterskie w Międzywydziałowej Szkole Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność Zaawansowane Technologie Energetyczne. Trzeci rok studiów spędził na Technicznym Uniwersytecie Clausthal w Niemczech w ramach stypendium Sokrates-Erasmus.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w dyscyplinie naukowej fizyka. Na trzeci rok studiów doktoranckich został zaproszony na roczny staż naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej, Instytut Energii, Wydział Bezpieczeństwa Przyszłych Reaktorów Jądrowych – w Holandii. Więcej »