Tag Archives: Narodowe Święto Niepodległości

   W Gminie Bodzentyn – 102. rocznica odzyskania Niepodległości – Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna pamięta – 2020 r.

W bieżącym roku mijają 102 lata od pamiętnej daty 11 listopada 1918 roku. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na froncie zachodnim zawarto rozejm z Niemcami. To data symboliczna, będąca uwieńczeniem krwawej drogi Polaków do wolności.

16 listopada 1918 r. w depeszy do wszystkich rządów świata Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego: „Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy…”. Więcej »

101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – Pamiętamy

DSC_0108Z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w dniu 11 listopada zapalili znicze i umieścili biało-czerwone kokardy w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Bodzentyn.

Ziemia bodzentyńska w sposób szczególny zapisała się w historii walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w. Upamiętnione wydarzenia i postaci nawiązują do powstania styczniowego, kiedy mieszkańcy Bodzentyna wspólnie z oddziałem przybyłym z Suchedniowa zaatakowali w nocy 22/23 stycznia 1863 r. rosyjski garnizon. Wielu z nich służyło później w oddziałach Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Józefa Hauke-Bosaka i innych powstańczych dowódców.

Więcej »

Narodowe Święto Niepodległości 1918 – 2019

DSC00368Odrodzenie polskiej państwowości po 123 latach niewoli wiąże się z datą 11 listopada. Jednak pokolenie, które było świadkiem tego doniosłego wydarzenia długo nie było do niej jednoznacznie przekonane.

Wśród  dat ważnych dla bytu narodowego wymieniano dzień 5 sierpnia 1916 r., kiedy na stokach warszawskiej cytadeli umieszczono krzyż Romualda Traugutta, w miejscu gdzie stała jego szubienica i gdzie 5 sierpnia 1864 r. został stracony wraz z członkami powstańczego Rządu Narodowego  Datę tę wiązano też z dniem 5 sierpnia 1915 r. – opuszczeniem przez Rosjan Warszawy.

Więcej »