Tag Archives: nauka

Mikołaj Oettingen – laureatem prestiżowego konkursu

Popularyzacja nauki jest niezwykle ważna w dochodzeniu do wiedzy, która wyznacza standardy cywilizacyjne współczesnego społeczeństwa.

Mgr inż. Mikołaj Oettingen pracownik Katedry Energetyki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został laureatem pierwszej nagrody prestiżowego konkursu na artykuł popularnonaukowy: Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Przedstawił pracę Do czego może doprowadzić gra w pasjansa? − czyli o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych, która zostanie opublikowana w „Forum Akademickim” – magazynie środowiska akademickiego i naukowego. Więcej informacji

Miesiąc wcześniej Mikołaj Oettingen zajął drugie miejsce w organizowanym przez Polską Grupę Energetyczną Energia Jądrowa konkursie na najlepsze publikacje naukowe o tematyce szeroko rozumianej energetyki jądrowej i jej wpływu na społeczeństwo, środowisko lub gospodarkę w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy !

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna