Tag Archives: Powstanie Styczniowe

Rok 2023 – „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”

Podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2023 „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”.

Dnia 27 grudnia 2022 r. z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały wystąpili dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, kustosz historyk Maria Domańska-Nogajczyk z UJK i Witold Comber miejscowy regionalista. W dołączonym uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili udział mieszkańców Bodzentyna i okolicy w działaniach powstańczych 1863 i 1864 r.

 Mirosław Oettingen

 

Więcej »

Publikacja upamiętniająca 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich

W związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego z inicjatywy prof. UJK Urszuli Oettingen Burmistrzowie Bodzentyna Suchedniowa, Szydłowca, Wąchocka ufundowali okolicznościową publikację, w której znajdują się artykuły Urszuli Oettingen, Marii Domańskiej-Nogajczyk i Daniela Wosia, od 2011 r. Komendanta Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn.

W tekstach zostały przedstawione walki powstańcze w Górach Świętokrzyskich; działania gen. Józefa Hauke-Bosaka podczas powstania; historia marszów Suchedniów-Bodzentyn od 1995 r. Praca jest bogato ilustrowana. Pokazano w niej miejsca pamięci i uroczystości w miejscowościach będących wydawcami publikacji; fotografie prezentujące wydarzenia oraz uczestników poszczególnych Marszów Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn „Równość, Wolność, Niepodległość”.

                                                                                                                       Urszula Oettingen
Więcej »

W Bodzentynie uhonorowano osoby zasłużone w kultywowaniu pamięci historycznej

Podczas XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn dnia 21 stycznia 2023 r. uhonorowano osoby, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do krzewienia polskiej historii i postaw patriotycznych.

Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył prof. Urszulę Oettingen Medalem „Pro Bono Poloniae” zaś  Medalami „Pro Patria” Mirosława Oettingen i Witolda Combera – miejscowego regionalistę, inicjatora wydarzeń patriotycznych na terenie Bodzentyna.
Więcej »