Tag Archives: Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Muzeum Narodowym w Kielcach

image1W ramach kontynuowania przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Szkołę Podstawową w  Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, 16 września 2016 r. uczniowie szkoły wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Narodowym w Kielcach. Zajęcia poświęcone były tradycji walk o wolność w latach I wojny światowej, a zwłaszcza postaci Józefa Piłsudskiego. Dzieci zwiedziły Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego – część Pałacu Biskupów Krakowskich, w którym w 1914 r. znajdowała się kwatera główna oddziałów strzeleckich.

Więcej »

Patriotyczne rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej

image1Rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. Pani Beata Kózka Dyrektor szkoły przywitała rodziców i uczniów, w tym najmłodszych, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach szkoły. W bieżącym roku do szkoły uczęszczać będą również dzieci spoza gminy.

Następnie prof. Urszula Oettingen Prezez Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna mówiła o 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniała o ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., walce Polaków z niemieckim i od 17 września sowieckim agresorem, o osamotnieniu Polski,  państwach Francji i Wielkiej Brytanii, które pomimo podpisanych układów sojuszniczych nie pospieszyły z pomocą. Chwilą ciszy uczczono polskich żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.

Więcej »

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą Podstawową w Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki rozpoczęło realizację projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, w ramach zadania publicznego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Projekt przewiduje trzy wycieczki edukacyjno-historyczne do muzeów i miejsc pamięci narodowej w regionie świętokrzyskim. Połączony jest z warsztatami, prelekcjami, konkursem fotograficznym i plastycznym prac wykonanych przez uczniów – uczestników wycieczek, pokazujących odwiedzane miejsca i muzealne eksponaty.

Więcej »