Tag Archives: Suchedniów

Patriotyczna Wieczornica w Suchedniowie

LeadZ okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 16 stycznia 2016 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyła się „Wieczornica Patriotyczna” zorganizowana przez Suchedniowski Związek Strzelecki „Strzelec”.

Spotkanie prowadził starszy inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” Daniel Woś. Uczestniczyli w nim Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, proboszcz miejscowej parafii ks. Marek Migocki, radni, strzelcy, kombatanci i mieszkańcy.

Więcej »

Pożegnaliśmy Księdza-patriotę

W sobotę 22 lutego 2014 r. w Suchedniowie pożegnaliśmy  ks. Józefa Wójcika, infułata diecezji radomskiej, w czasach PRL obrońcę Kościoła i polskiej historii. W 1972 r. uwolnił „więzioną” przez komunistów przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, był długoletnim proboszczem parafii św. Andrzeja w Suchedniowie.

Więcej »