Tag Archives: Związek Harcerstwa Polskiego

Druhowie z gminy Bodzentyn wyjechali na obóz

image1Późnym wieczorem 1 sierpnia 2017 r. żegnaliśmy druhów ZHP z terenu gminy Bodzentyn, którzy wyjeżdżali na wypoczynek. Był to ich pierwszy wyjazd po założeniu na nowo harcerstwa w Bodzentynie jesienią ubiegłego roku. Harcerze pod opieką drużynowych spędzą tydzień nad morzem w Szklanej Hucie. Obóz mógł być zrealizowany dzięki środkom pochodzącym od rodziców oraz wsparciu finansowemu władz Miasta i Gminy Bodzentyn. Więcej »

Odbudujmy harcerstwo w Bodzentynie

image1„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest odbudowa harcerstwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn, pokazanie dzieciom i młodzieży dobrych zasad spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na wartości kształtujące młodych ludzi jako dobrych obywateli, Polaków; nauka współżycia społecznego, poszanowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Więcej »