W Gminie Bodzentyn – Pamięć o Świętym Janie Pawle II

DSCN8150W 2018 r. mija 15. rocznica nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, druga rocznica objęcia Patronatem Miasta i Gminy Bodzentyn, 40. rocznica rozpoczęcia pontyfikatu. To niezwykle ważne daty w polskiej historii i lokalnej społeczności.

W 1974 r. zaproszono kardynała biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę do Bodzentyna na uroczystości związane z peregrynacją kopii obrazu Jasnogórskiej Pani. Tu odprawił mszę świętą i wygłosił homilię. W ten sposób jego pobyt na ziemi bodzentyńskiej stał się ważnym aktem sakralnym, ale też nawiązaniem do dziejów miasta, którego właścicielami do 1789 r. byli biskupi krakowscy.

Mówił: Jeżeli Maryja nawiedza nas, jeżeli dzisiaj nawiedza w Kościele kieleckim Waszą parafię bodzentyńską, tutaj przy Świętym Krzyżu, to czyni to po to, ażeby przez swoje nawiedzenie przynieść Jezusa Chrystusa, owoc swojego żywota, nowym pokoleniom, tym, które już są i które idą…. Przy tym ołtarzu, jako następca Biskupów krakowskich, którzy kiedyś tak bardzo umiłowali Bodzentyn, pragnę złożyć Najświętszą Ofiarę wraz z Wami wszystkimi, Drodzy Bracia i Siostry, w obecności Waszego Biskupa, w obecności Waszych kapłanów i sióstr zakonnych….

Pobyt Metropolity krakowskiego w Bodzentynie upamiętniono tablicą ufundowaną przez parafian w 1983 r., umieszczoną na budynku miejscowego kościoła.

W 2003 r., pragnąc podkreślić wielki autorytet duchowy i moralny Jana Pawła II oraz historyczny związek miasta z krakowską, kościelną stolicą Rada Miejska w Bodzentynie  nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn.

W tym ważnym wydarzeniu, uczestniczyli: kielecki biskup pomocniczy Marian Florczyk, ks. proboszcz dr Leszek Sikorski i jego poprzednik ks. Jan Pałys, okoliczni mieszkańcy. Obecni byli przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych.

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odsłonięto tablicę z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II i napisem: „Góry Świętokrzyskie są nam wszystkim drogie… są dla mnie drogie dlatego, że są ziemią Świętego Krzyża…tylko krzyż jest mocą Bożą i mądrością Bożą” (Papież Jan Paweł II). Jego Świętobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II Największy Autorytet Moralny Przewodnik Duchowy Świata w 25 rocznicę pontyfikatu otrzymuje tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bodzentyna. Nadany uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2003 r. Bodzentyn 23 listopada 2003 r.

W 2010 r. przy kościele Św. Ducha odsłonięto pomnik Ojca Świętego wzniesiony z funduszy parafialnych. Na cokole, pod rzeźbą Papieża, widnieją słowa: Nie lękajcie się. Tak brzmiał początek przesłania, jakie 16 października 1978 r. skierował do świata nowo wybrany Papież – Jan Paweł II. Również w tym roku zakończono odbudowę pobliskiego kościółka, jak głosi napis: w V rocznicę odejścia Papieża Jana Pawła II do Domu Ojca.

Dwa lata temu 11 grudnia 2016 r. odbyły się uroczystości, podczas których Święty Jan Paweł II został oficjalnie Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 11 października 2016 r. W kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika kielecki biskup Jan Piotrowski, wraz ks. Zbigniewem Krasem kapelanem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ks. dr. Leszkiem Sikorskim,  celebrował nabożeństwo. W homilii podkreślił jak ważny dla historii i dla społeczeństwa Bodzentyna jest fakt nadania patronatu – To wielkie zobowiązanie wobec Boga i Kościoła, wobec historii i Św. Jana Pawła II. W trakcie uroczystości na budynku kościoła odsłonięto pamiątkową tablicę. To kolejny religijny znak kulturowy. W tymże roku kościół w Bodzentynie otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza relikwie krwi Świętego Jana Pawła II.

Wszystkie te wydarzenia na stałe wpisały się w historię naszego miasta. Są wyrazem pamięci o Świętym Papieżu Polaku, „Wiernym Synu Kościoła i Ojczyzny”.

 

Urszula Oettingen

Fot. Józef Bąkowski, Urszula i Mirosław Oettingen