O nas

Dr inż. Mikołaj Oettingen

10 marca 2014 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mikołaja Oettingena. Temat pracy dotyczył zagadnień energetyki jądrowej.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tez i wniosków prezentowanych przez doktoranta. Tym bardziej, że w większości jesteśmy humanistami.

Dwa tygodnie później Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nadała stopień doktora Mikołajowi. Przypomnijmy, że Mikołaj Oettingen jest zatrudniony w Katedrze Energetyki Jądrowej AGH. Jego zainteresowania badawcze to termohydraulika reaktorów jądrowych, modelowanie Monte Carlo transportu neutronów, numeryczna rekonstrukcja eksperymentów naświetlania paliwa jądrowego, projektowanie rdzeni reaktorów jądrowych, elektroenergetyka, rynek energii.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Mirosław Oettingen odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

c             W ubiegłym roku minęła 20. rocznica powstania Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. W związku z tym 27 stycznia 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczystość, w trakcie której zebrali się obecni i dawni członkowie Stowarzyszenia.

Wśród zgromadzonych byli Urszula i Mirosław Oettingen, działający w Stowarzyszeniu przez kilkanaście lat. Urszula Oettingen jako Przewodnicząca Komisji  Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi organizowała kwesty na ratowanie zabytków kieleckich cmentarzy, angażowała się w ochronę dóbr kultury. Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, była laureatką Nagrody Miasta Kielce i innych wyróżnień.

Więcej »

Urszula Oettingen nagrodzona za działalność naukową

ue2Dr hab. Urszula Oettingen pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazła się wśród osób wyróżnionych przez prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka Rektora UJK w Kielcach. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2013 r. i połączona była z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. Pani Oettingen otrzymała Nagrodę indywidualną II stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013.

Przypomnijmy, że Urszula Oettingen jest historykiem. Zajmuje się dziejami społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, ziemiaństwem, I wojną światową, w tym Legionami Polskimi, miejscami pamięci narodowej. Od kilku lat jej badania skupiają się na historii straży pożarnych. W pracy naukowej szczególną uwagę poświęca dziejom regionu świętokrzyskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej i społecznej !

                                                                 Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna