Uroczystości na Wykusie

… Choć z dala swą mamy rodzinę i bliskich,

My polscy żołnierze od Gór Świętokrzyskich…

         Andrzej Gawroński, „Więc szumcie nam jodły piosenkę”

LeadW dniach 17–19 czerwca 2016 r. pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się doroczne uroczystości upamiętniające żołnierzy i dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej dowodzonych przez „cichociemnych” płk. Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”.

Więcej »

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą Podstawową w Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki rozpoczęło realizację projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, w ramach zadania publicznego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Projekt przewiduje trzy wycieczki edukacyjno-historyczne do muzeów i miejsc pamięci narodowej w regionie świętokrzyskim. Połączony jest z warsztatami, prelekcjami, konkursem fotograficznym i plastycznym prac wykonanych przez uczniów – uczestników wycieczek, pokazujących odwiedzane miejsca i muzealne eksponaty.

Więcej »