Rok 2023 – „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”

Podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2023 „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”.

Dnia 27 grudnia 2022 r. z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały wystąpili dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, kustosz historyk Maria Domańska-Nogajczyk z UJK i Witold Comber miejscowy regionalista. W dołączonym uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili udział mieszkańców Bodzentyna i okolicy w działaniach powstańczych 1863 i 1864 r.

 Mirosław Oettingen

 

Więcej »

Publikacja upamiętniająca 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich

W związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego z inicjatywy prof. UJK Urszuli Oettingen Burmistrzowie Bodzentyna Suchedniowa, Szydłowca, Wąchocka ufundowali okolicznościową publikację, w której znajdują się artykuły Urszuli Oettingen, Marii Domańskiej-Nogajczyk i Daniela Wosia, od 2011 r. Komendanta Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn.

W tekstach zostały przedstawione walki powstańcze w Górach Świętokrzyskich; działania gen. Józefa Hauke-Bosaka podczas powstania; historia marszów Suchedniów-Bodzentyn od 1995 r. Praca jest bogato ilustrowana. Pokazano w niej miejsca pamięci i uroczystości w miejscowościach będących wydawcami publikacji; fotografie prezentujące wydarzenia oraz uczestników poszczególnych Marszów Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn „Równość, Wolność, Niepodległość”.

                                                                                                                       Urszula Oettingen
Więcej »

W Bodzentynie upamiętniono Generała Józefa Hauke-Bosaka

Podczas XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn dnia 21 stycznia 2023 r. odsłonięto na Górnym Rynku w Bodzentynie pamiątkową tablicę. Tablica upamiętnia defiladę sił powstańczych pod dowództwem gen. Józefa Hauke-Bosaka w pierwszą rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Inicjatorami i fundatorami tego upamiętnienia byli: Maria Domańska-Nogajczyk kustosz-historyk z Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, prof. Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Witold Comber Przewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, wnuk powstańca Wojciecha Aniołka (Aniołkiewicza).
Więcej »