Tadeusz Kościuszko

Ja, Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu…

Kraków – 220 rocznica insurekcji kościuszkowskiej

 

 

kosciuszkoSzczególnie w Krakowie czczona jest pamięć o Tadeuszu Kościuszce. Ponad miastem od 1823 r. wznosi się Kopiec Bohatera Narodowego. W podziemiach katedry na Wawelu spoczęło w 1818 r. jego ciało. W nawierzchni Rynku krakowskiego, po jego zachodniej stronie, umieszczona jest płyta z napisem: „NA TYM MIEJSCU/TADEUSZ KOŚCIUSZKO/PRZYSIĘGAŁ/NARODOWI POLSKIEMU/24 MARCA 1794”.

W tym dniu miał miejsce jeden z najdonioślejszych faktów w dziejach Polski, prosty ale wielki w swojej wymowie. Była to publiczna uroczystość ogłoszenia insurekcji – powstania narodowego przeciw przemocy wrogich sąsiadów i przysięga Kościuszki jako Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Wśród zgromadzonych tłumów odczytano Akt powstania obywateli i mieszkańców województwa krakowskiego, który miał pełnić funkcję ustawy zasadniczej. Po jego odczytaniu przysięgę złożył Tadeusz Kościuszko: ,,w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu iż powierzonej …[mu] władzy […] dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać …[będzie]”. Cały patriotyczny Kraków świętował to wydarzenie, na ulicach, w cukierniach i winiarniach.

Więcej »

Pamiętajmy o Walentym Badylaku

 21 marca 2014 r. obchodzono na Rynku w Krakowie 34 rocznicę śmierci Walentego Badylaka, żołnierza Armii Krajowej i Kedywu. W 1980 r. Walenty Badylak, emerytowany krakowski piekarz i pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, przywiązał się łańcuchem do studzienki na Rynku, oblał benzyną i dokonał aktu samospalenia; na piersiach miał tabliczkę z napisem. Aktu tego dokonał na znak protestu przeciwko utajnianiu prawdy o ludobójstwie w Katyniu, upadku polskiego rzemiosła i demoralizacji młodzieży.

Więcej »

Dr inż. Mikołaj Oettingen

10 marca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mikołaja Oettingena. Temat pracy dotyczył zagadnień energetyki jądrowej.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tez i wniosków prezentowanych przez doktoranta. Tym bardziej, że w większości jesteśmy humanistami.

Dwa tygodnie później Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nadała stopień doktora Mikołajowi. Przypomnijmy, że Mikołaj Oettingen jest zatrudniony w Katedrze Energetyki Jądrowej AGH. Jego zainteresowania badawcze to termohydraulika reaktorów jądrowych, modelowanie Monte Carlo transportu neutronów, numeryczna rekonstrukcja eksperymentów naświetlania paliwa jądrowego, projektowanie rdzeni reaktorów jądrowych, elektroenergetyka, rynek energii.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna