Odbudujmy harcerstwo w Bodzentynie

image1„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest odbudowa harcerstwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn, pokazanie dzieciom i młodzieży dobrych zasad spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na wartości kształtujące młodych ludzi jako dobrych obywateli, Polaków; nauka współżycia społecznego, poszanowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Więcej »

Święto Podziemnego Państwa Polskiego – uroczystości w Kielcach

image1Dzień Podziemnego Państwa Polskiego obchodzimy 27 września. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. przypomina datę 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – tajnej struktury polityczno-wojskowej w ogarniętej wojną Europie.

Więcej »

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Muzeum Narodowym w Kielcach

image1W ramach kontynuowania przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Szkołę Podstawową w  Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, 16 września 2016 r. uczniowie szkoły wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Narodowym w Kielcach. Zajęcia poświęcone były tradycji walk o wolność w latach I wojny światowej, a zwłaszcza postaci Józefa Piłsudskiego. Dzieci zwiedziły Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego – część Pałacu Biskupów Krakowskich, w którym w 1914 r. znajdowała się kwatera główna oddziałów strzeleckich.

Więcej »