Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą Podstawową w Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki rozpoczęło realizację projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, w ramach zadania publicznego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Projekt przewiduje trzy wycieczki edukacyjno-historyczne do muzeów i miejsc pamięci narodowej w regionie świętokrzyskim. Połączony jest z warsztatami, prelekcjami, konkursem fotograficznym i plastycznym prac wykonanych przez uczniów – uczestników wycieczek, pokazujących odwiedzane miejsca i muzealne eksponaty.

Więcej »

Wykus 2016

Plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Roku Cichociemnych mieszkańcy Siekierna-Podmieścia gościli harcerzy

LeadW bieżącym roku 58. Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski odbył się pod hasłem „Cichociemni”. W ten sposób nawiązano do 75. rocznicy pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. W grudniu 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym i przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom.

W rajdzie wzięło udział 650 harcerzy z całego kraju. Organizatorem rajdu był Hufiec ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica i Kielecka Chorągiew ZHP im. Stefana Żeromskiego.

Więcej »