Nie żyje Barbara Wachowicz – pisała o „Żeromszczyźnie”

WachowiczCiebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio.

Bądź błogosławiona, stworzona dla nas,

abyś wspierała dusz naszych słabość,

abyś powiększała uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana…

Stefan Żeromski

Te słowa umieściła Barbara Wachowicz na początku swojej opowieści „Ciebie jedną kocham” poświęconej ziemi Stefana Żeromskiego.

Więcej »