Rozpoczęto renowację miejsc pamięci na Wykusie – 2020 r.

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy. Pod uwagę wzięto  cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.  Więcej »

 Pamięć o Powstaniu Listopadowym w Gminie Bodzentyn

 

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie narodowe, zwane również wojną polsko-rosyjską 1830-1831 r. W tym czasie Bodzentyn znajdował się na terenie województwa sandomierskiego w powiecie szydłowieckim.

Trzonem powstańczej siły zbrojnej była armia regularna Królestwa Polskiego. Na początku grudnia 1830 r. rozpoczęto tworzenie Straży Bezpieczeństwa. Straż taka działała też w Bodzentynie. W jej ramach organizowano oddziały gwardii ruchomej. Głównym ich uzbrojeniem były kosy osadzone na sztorc, piki oraz niewielka ilość broni palnej. Więcej »

   Pamięć o Stefanie Żeromskim w Gminie Bodzentyn – 2020 r.

Stefan Żeromski zmarł w Warszawie 20 listopada 1925 r. Był wybitnym pisarzem. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. W jego utworach przewijają się motywy, sceny związane z Górami Świętokrzyskimi, ziemią rodzinną, gdzie się urodził, mieszkał, uczył i której zakątki odwiedzał w czasie swoich wędrówek. Odbicie tych miejsc znajdujemy w jego dziełach, rozpoznajemy je w opisach krajobrazu, wydarzeń historycznych i ludzi.

Ziemia świętokrzyska stała się jego natchnieniem, kreowała jego wyobraźnię i wrażliwość. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził w naszym regionie. Urodził się 14 października 1864 r. w Strawczynie, mieszkał w Ciekotach, w latach 1873-1874 uczęszczał do szkoły początkowej w Psarach, odwiedzał znajomych w okolicach Bodzentyna. Był w wielu miejscach Doliny Wilkowskiej, Góry Radostowej, Łysogór, przełomu Lubrzanki, chłonął widoki Gór domowych. Więcej »