W Bodzentynie uhonorowano osoby zasłużone w kultywowaniu pamięci historycznej

Podczas XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn dnia 21 stycznia 2023 r. uhonorowano osoby, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do krzewienia polskiej historii i postaw patriotycznych.

Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył prof. Urszulę Oettingen Medalem „Pro Bono Poloniae” zaś  Medalami „Pro Patria” Mirosława Oettingen i Witolda Combera – miejscowego regionalistę, inicjatora wydarzeń patriotycznych na terenie Bodzentyna.

Brygadier Daniel Woś Komendant tegorocznego marszu wręczył medale upamiętniające 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego i XXX Jubileuszowy Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn. Wśród uhonorowanych znaleźli się prof. Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, ppłk Sławomir Machniewicz Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Urszula Oettingen wspólnie z mężem Mirosławem od ponad 30 lat prowadzi działalność w dziedzinie opieki nad dobrami kultury i utrwalania pamięci historycznej, popularyzowania historii i zabytków Kielecczyzny. Jako pierwsza w regionie świętokrzyskim w 1993 r. rozpoczęła i prowadziła przez kilkanaście lat listopadowe kwesty na ratowanie zabytków kieleckich cmentarzy. Jest inicjatorką i organizatorką wielu upamiętnień i wydarzeń patriotycznych. Autorka ok. 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych historii społeczeństwa polskiego w XIX i XX w., I wojnie światowej – Legionom Polskim; miejscom pamięci narodowej, dziejom straży pożarnych. 

 

Powyższe odznaczenia to wyraz uznania, ale też zobowiązanie do dalszej pracy dla Ojczyzny.

                                                                                                    Elżbieta Firlet

 

Autorzy fot. od lewej: Ewa Kornecka-Mogielska nr 2, 5, 8, 11, 12; Urszula Oettingen nr 17 – 20; pozostałe: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.