Historia Siekierna

Apel – książka o Siekiernie

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna w 2012 r. rozpoczęło projekt: Wspólnie piszemy książkę o dziejach Siekierna i okolic. W jego ramach zorganizowało z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie praktyki dla studentów. W lipcu 2012 r. studenci prowadzili na terenie Siekierna, Podmielowca i Kamionki wywiady z mieszkańcami, które dotyczyły historii wsi i kultury ludowej.

Otrzymaliśmy też pierwsze materiały i zgłoszenia od osób chętnych do współpracy. W dalszym ciągu prosimy o przesyłanie dokumentów, fotografii, relacji o dziejach miejscowości, osobach, wydarzeniach, działalności szkoły, straży pożarnej, nadleśnictwa; obyczajach, środowisku przyrodniczym. Prosimy również o informacje na temat obiektów kultury materialnej (architektura, wyposażenie wnętrz), świadczących o pracy rolnika i codziennym życiu na wsi. Więcej »