Apel – książka o Siekiernie

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna w 2012 r. rozpoczęło projekt: Wspólnie piszemy książkę o dziejach Siekierna i okolic. W jego ramach zorganizowało z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie praktyki dla studentów. W lipcu 2012 r. studenci prowadzili na terenie Siekierna, Podmielowca i Kamionki wywiady z mieszkańcami, które dotyczyły historii wsi i kultury ludowej.

Otrzymaliśmy też pierwsze materiały i zgłoszenia od osób chętnych do współpracy. W dalszym ciągu prosimy o przesyłanie dokumentów, fotografii, relacji o dziejach miejscowości, osobach, wydarzeniach, działalności szkoły, straży pożarnej, nadleśnictwa; obyczajach, środowisku przyrodniczym. Prosimy również o informacje na temat obiektów kultury materialnej (architektura, wyposażenie wnętrz), świadczących o pracy rolnika i codziennym życiu na wsi.

Starsi mieszkańcy cały czas odchodzą, dlatego tak ważne jest ocalenie tego co przetrwało w ich pamięci. Poszukajmy w rodzinnych zbiorach pamiątek z minionych czasów. Zostaną one Państwu zwrócone po wykorzystaniu. Dzięki Państwa pomocy  książka będzie pełniejsza, wiarygodna i we właściwy sposób pokaże udział lokalnej społeczności w życiu regionu świętokrzyskiego i państwa polskiego.

Bazą źródłową przygotowywanej publikacji będą uzyskane od Państwa informacje oraz materiały zgromadzone w archiwach i bibliotekach.

Gwarantujemy zachowanie praw autorskich osób pragnących wspomóc tę inicjatywę. Wszelkie zapytania i informacje prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Siekierno-Podmieście 17 a, 26-010 Bodzentyn, e-mail: kontakt@siekierno.pl, tel. 601 489 314.

 

                                                                                  Dr hab. Urszula Oettingen

                                                              Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna