Aktualności

Uroczystości w Michniowie 2019

DSC_0865W 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W ten sposób upamiętniono pacyfikację Michniowa dokonaną przez Niemców 12 i 13 lipca 1943 r. oraz ponad 800 wsi w latach II wojny światowej. W dniu tym oddajemy hołd wszystkim mieszkańcom wsi – rozstrzelanym, wypędzonym z domostw, pozbawionym dobytku, wywożonym do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty; ofiarom czystek etnicznych na Wołyniu i Podolu.

Więcej »

Uroczystości Wykusowe w Górach Świętokrzyskich – 2019

DSC_0593Uroczystości upamiętniające płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” oraz ich żołnierzy odbywały się od 14 do 16 czerwca 2019 r.

Związane były z 75. rocznicą śmierci płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, 25. rocznicą ponownego pogrzebu mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” na Wykusie, 100. rocznicą powstania Policji Państwowej oraz świętem 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Więcej »

Nowi Honorowi Obywatele Miasta Bodzentyn – płk Jan Piwnik ps. „Ponury” i mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński ps. „Nurt”

DSC_0487W dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Bodzentynie przez aklamację podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyn płk. Janowi Piwnikowi  ps. „Ponury” i Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”.

Wniosek o nadanie tytułu dla „Ponurego” złożyły dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i mgr Danuta Kolasa Dyrektorka Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w listopadzie 2018 r., zaś wniosek dla „Nurta” prof. Urszula Oettingen wiosną 2019 r.

Więcej »