Aktualności

Nasi „Świętokrzyscy Terytorialsi” z 10. Brygady pamiętają o Wykusie

1W bieżącym roku mija 43 rocznica śmierci majora cichociemnego Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, patrona 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kilka dni temu świętokrzyscy „Terytorialsi” odwiedzili polanę „Wykus”, gdzie tuż przy kapliczce Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”- „Nurt” spoczywają szczątki legendarnego dowódcy – „Nurta”. Uporządkowali teren. Pamiętając o rocznicy śmierci swojego patrona zapalili znicze i złożyli kwiaty. Więcej »

Kurant w Bodzentynie – proponują prof. Urszula Oettingen i Witold Comber

zegarW styczniu 2019 r. dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen oraz mgr Witold Comber miejscowy regionalista wystąpili do Rady Miejskiej Bodzentyna z propozycją umieszczenia, w związku z przebudową i nadbudową budynku OSP i Centrum Kultury przy Rynku Górnym, w górnej części remontowanych obiektów kuranta (zegara z melodią), ewentualnie samego zegara. Więcej »

W Gminie Bodzentyn pamiętają o Józefie Szermentowskim i Józefie Piłsudskim

SzermentowskiW dniu 19 marca przypadają imieniny Józefa. To imię noszą zasłużone osoby związane z Bodzentynem: Józef Piłsudski i Józef Szermentowski.

Z postacią Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski. W czasie I wojny światowej był Komendantem I Brygady Legionów Polskich. W końcu października 1914 r. walczył jako dowódca 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich na ziemi bodzentyńskiej. Więcej »