W Bodzentynie upamiętniono Generała Józefa Hauke-Bosaka

Podczas XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn dnia 21 stycznia 2023 r. odsłonięto na Górnym Rynku w Bodzentynie pamiątkową tablicę. Tablica upamiętnia defiladę sił powstańczych pod dowództwem gen. Józefa Hauke-Bosaka w pierwszą rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Inicjatorami i fundatorami tego upamiętnienia byli: Maria Domańska-Nogajczyk kustosz-historyk z Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, prof. Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Witold Comber Przewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, wnuk powstańca Wojciecha Aniołka (Aniołkiewicza).

Przypomnienie tego wydarzenia było ważnym punktem uroczystości. W momencie, kiedy powstanie w wielu rejonach ziem polskich już wygasło gen. Hauke-Bosak, stojący na czele sił II korpusu wojsk powstańczych przygotowywał się do wiosennej ofensywy. Jednocześnie pragnął zamanifestować, że powstanie w Górach Świętokrzyskich trwa. Dnia 22 stycznia 1864 r. do Bodzentyna, gdzie stacjonował wówczas sztab generała, przybyły powstańcze dywizje. Według szacunkowych danych, zgromadzone wojska mogły liczyć nawet do 5000 ludzi. Był to jedyny przypadek, kiedy w trakcie powstania uczczono pierwszą rocznicę jego wybuchu.

Niech odsłonięta tablica będzie wyrazem pamięci – uczy historii i przypomina mieszkańcom o drodze Polaków do niepodległości.

   Elżbieta Firlet

Autorzy fot. od lewej: Mirosław Oettingen nr 1, 2, 8, 15, 16, 17; Ewa Kornecka-Mogielska nr 3, 10, 12, 13; pozostałe: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.