Rok 2023 – „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”

Podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 26 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2023 „Rokiem Bohaterów Powstania Styczniowego w Gminie Bodzentyn”.

Dnia 27 grudnia 2022 r. z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały wystąpili dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, kustosz historyk Maria Domańska-Nogajczyk z UJK i Witold Comber miejscowy regionalista. W dołączonym uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili udział mieszkańców Bodzentyna i okolicy w działaniach powstańczych 1863 i 1864 r.

 Mirosław Oettingen

 

W zał. uchwała wraz z uzasadnieniem.

Fot. Witold Comber, Mirosław Oettingen, Grzegorz Skiba

projekt_uchwala_sesja_uroczysta_2096803