101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – Pamiętamy

DSC_0108Z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna w dniu 11 listopada zapalili znicze i umieścili biało-czerwone kokardy w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Bodzentyn.

Ziemia bodzentyńska w sposób szczególny zapisała się w historii walk narodowowyzwoleńczych XIX i XX w. Upamiętnione wydarzenia i postaci nawiązują do powstania styczniowego, kiedy mieszkańcy Bodzentyna wspólnie z oddziałem przybyłym z Suchedniowa zaatakowali w nocy 22/23 stycznia 1863 r. rosyjski garnizon. Wielu z nich służyło później w oddziałach Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego, Józefa Hauke-Bosaka i innych powstańczych dowódców.

Więcej »

W Gminie Bodzentyn – miejsca pamięci narodowej

DSC_0040 — kopiaNa terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się około 30 miejsc pamięci narodowej z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej;  kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

Pomniki, krzyże, mogiły zapisane w pejzażu miasteczek i wsi  wskazują na  tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Za poległych i walczących będziemy modlić się w czasie uroczystych nabożeństw w kościołach. Pamięć o polskich bohaterach kultywowana jest przez miejscową społeczność, o czym świadczą organizowane uroczystości i wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Więcej »

Narodowe Święto Niepodległości 1918 – 2019

DSC00368Odrodzenie polskiej państwowości po 123 latach niewoli wiąże się z datą 11 listopada. Jednak pokolenie, które było świadkiem tego doniosłego wydarzenia długo nie było do niej jednoznacznie przekonane.

Wśród  dat ważnych dla bytu narodowego wymieniano dzień 5 sierpnia 1916 r., kiedy na stokach warszawskiej cytadeli umieszczono krzyż Romualda Traugutta, w miejscu gdzie stała jego szubienica i gdzie 5 sierpnia 1864 r. został stracony wraz z członkami powstańczego Rządu Narodowego  Datę tę wiązano też z dniem 5 sierpnia 1915 r. – opuszczeniem przez Rosjan Warszawy.

Więcej »