Urszula Oettingen nagrodzona za działalność naukową

ue2Dr hab. Urszula Oettingen pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazła się wśród osób wyróżnionych przez prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka Rektora UJK w Kielcach. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2013 r. i połączona była z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. Pani Oettingen otrzymała Nagrodę indywidualną II stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013.

Przypomnijmy, że Urszula Oettingen jest historykiem. Zajmuje się dziejami społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, ziemiaństwem, I wojną światową, w tym Legionami Polskimi, miejscami pamięci narodowej. Od kilku lat jej badania skupiają się na historii straży pożarnych. W pracy naukowej szczególną uwagę poświęca dziejom regionu świętokrzyskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej i społecznej !

                                                                 Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna