Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Siekierno to urocza wieś w Górach Świętokrzyskich. Stąd, z rodziny Szafrańców, pochodzi mama Mirosława Oettingena. Tutaj od 20 lat mieszkają Urszula i Mirosław Oettingen. Dla nich Siekierno – to miejsce magiczne. Miejsce symbol, bo Siekierno to metafora Polski, to Mała Ojczyzna, a zarazem cała Polska ze swoją historią, kulturą, zabytkami, ludźmi, krajobrazem. O tym mówi nazwa naszego Stowarzyszenia. Jesienią 2010 r. zainicjowaliśmy działalność społeczną w Siekiernie. Założyliśmy Dom Pracy Twórczej. Skupiliśmy wokół siebie osoby, pochodzące z Siekierna i okolic, regionu świętokrzyskiego, innych ziem Polski i zagranicy.

Połączyła nas miłość do Siekierna i regionu świętokrzyskiego. Naszą misją jest ocalenie od zapomnienia historii wsi i okolicy, utrwalanie tradycji patriotycznych; podejmowanie działań w sferze nauki, oświaty, kultury, sztuki, ekologii, sportu, krajoznawstwa i turystyki, zdrowego stylu życia; ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Siekierna, gminy Bodzentyn, regionu świętokrzyskiego i ziem polskich; inicjowanie prac badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Środkiem do realizacji naszych celów jest inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji środowiska wiejskiego; praca społeczna na rzecz miejscowej ludności –  dzieci, młodzieży, ludzi starszych.

Dzięki wykształceniu, przygotowaniu zawodowemu naszych członków i sympatyków, ich  doświadczeniu w działalności społecznej gwarantujemy wysoki poziom realizacji podejmowanych zadań.

Współpracujemy w zakresie wypełniania swoich celów z organami administracji państwowej i samorządowej, różnymi stowarzyszeniami i instytucjami o charakterze naukowym, kulturalnym, oświatowym, mediami.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje dr hab. Urszula Oettingen, z wykształcenia historyk. Osoba zasłużona w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i budowy pamięci historycznej.

Wyrażamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do rozwoju demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

                             Zapraszamy do współpracy i udziału w naszych projektach.