Kościół w Bodzentynie …w nowej odsłonie…

W niedzielę 16 czerwca 2013 r. otwarto w kościele w Bodzentynie wystawę zatytułowaną „…w nowej odsłonie…” Na ośmiu planszach zaprezentowano blisko 100 fotografii pokazujących kościół w Bodzentynie – inaczej.

Zdjęcia są pokłosiem warsztatów fotograficznych zorganizowanych w kwietniu 2013 r. dla młodzieży z gminy Bodzentyn przez ks. dra Leszka Sikorskiego – Proboszcza Parafii Bodzentyn, dr hab. Urszulę Oettingen – historyka, Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn. W roli ekspertów wzięli udział dr Piotr Rosiński – historyk sztuki, Prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, i artysta fotografik Antoni Myśliwiec – członek Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Uczestnikami warsztatów i autorami fotografii byli: Dominika Jasińska (Wiącka), Anna Lasota (Podmielowiec), Kinga Piwko (Leśna-Stara Wieś), Maciej Wojtyna (Siekierno-Podmieście), Kamil Niziołek (Kamienna Góra), Filip Durlik (Święta Katarzyna), Marcin Hajduk (Święta Katarzyna).

Warsztaty i wystawę zorganizowano przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Prezentowane fotografie uszeregowano tematycznie. Pokazują one elementy architektoniczne i zdobnicze zewnętrznej bryły kościoła; zabytki ruchome, detale dekoracyjne ołtarza głównego, sklepienie, drobne obiekty wystroju wnętrza – to wszystko co nieraz umyka naszym oczom, a decyduje o atmosferze tego miejsca i jego duchowości.

Otwarcia wystawy w imieniu organizatorów dokonała Urszula Oettingen. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie gotyckiej świątyni w krajobrazie kulturowym regionu świętokrzyskiego. Zwróciła uwagę na jej wartości historyczne, artystyczne, symboliczne, ideowe, emocjonalne. Jednocześnie zaprosiła do udziału w kolejnych warsztatach fotograficznych przeznaczonych dla młodzieży i osób dorosłych. Są one planowane we wrześniu i poświęcone będą zabytkom Bodzentyna.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z warsztatów i otwarcia wystawy oraz fotografie, które znalazły się na wystawie.

Obecną  wystawę można zwiedzać przez okres wakacji. Serdecznie zapraszamy.

 

Elżbieta Firlet

                                                                  Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

Zdjęcia z wystawy:

 

Kamil Niziołek

 

Maciej Wojtyna

 

Marcin Hajduk

 

Kinga Piwko

 

Filip Durlik

 

Anna Lasota

 

Dominika Jasińska