Tag Archives: warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne w Bodzentynie

 W sobotę 28 września 2013 r. odbyły się kolejne warsztaty fotograficzne pod hasłem zabytki Bodzentyna, zorganizowane przez dra Leszka Sikorskiego Proboszcza Parafii Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn.

Tym razem organizatorzy i uczestnicy skupili swoją uwagę na cmentarzu rzymskokatolickim w Bodzentynie. Dr hab. Urszula Oettingen scharakteryzowała rolę cmentarza w krajobrazie kulturowym miasta, zwracając uwagę na jego wartości historyczne, artystyczne, symboliczne i przyrodnicze. Następnie zebrani fotografowali fragmenty nekropolii, nagrobki i ich detale, często w zestawieniu z przyrodą.

Więcej »

Zaproszenie na warsztaty fotograficzne – zabytki Bodzentyna

W myśl wcześniejszych zapowiedzi serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn, turystów i osoby z innych stron Polski: dzieci, młodzież, dorosłych na kolejne spotkanie w ramach warsztatów fotograficznych zorganizowanych przez dra Leszka Sikorskiego Proboszcza Parafii Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn.

Więcej »

Kościół w Bodzentynie …w nowej odsłonie…

W niedzielę 16 czerwca 2013 r. otwarto w kościele w Bodzentynie wystawę zatytułowaną „…w nowej odsłonie…” Na ośmiu planszach zaprezentowano blisko 100 fotografii pokazujących kościół w Bodzentynie – inaczej.

Zdjęcia są pokłosiem warsztatów fotograficznych zorganizowanych w kwietniu 2013 r. dla młodzieży z gminy Bodzentyn przez ks. dra Leszka Sikorskiego – Proboszcza Parafii Bodzentyn, dr hab. Urszulę Oettingen – historyka, Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn. W roli ekspertów wzięli udział dr Piotr Rosiński – historyk sztuki, Prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, i artysta fotografik Antoni Myśliwiec – członek Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Więcej »