Michniów – pamiętamy

W bieżącym roku mija 70. rocznica pacyfikacji Michniowa przez Niemców. Tradycyjnie przy Michniowskiej Piecie odbyły się uroczystości, poświęcone pamięci ponad 200 mieszkańców Michniowa bestialsko zamordowanych i spalonych żywcem przez Niemców 12 i 13 lipca 1943 r. Był to odwet za sabotaż dostaw kontyngentowych oraz za współpracę z oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych. Z czasem Michniów – wieś na Kielecczyźnie stała się symbolem męczeństwa 817 wsi w latach II wojny światowej.

Obchody odbyły się 12 lipca 2013 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Mauzoleum ma upamiętniać wszystkich mieszkańców wsi, którzy zginęli  w latach II wojny światowej: podczas działań wojennych, okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w trakcie czystek etnicznych na Wołyniu i Podolu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, miejscowa ludność. Wśród zgromadzonych byli krewni i potomkowie zamordowanych. Po okolicznościowych przemówieniach odbył się koncert w wykonaniu Chóru „Senior” z Suchedniowa, następnie msza święta i złożenie kwiatów na grobie ofiar. Potem miał miejsce pokaz historyczny w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii i innych grup rekonstrukcyjnych.

W obchodach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, którzy złożyli kwiaty na mogile pomordowanych. Byliśmy do tego tym bardziej zobligowani, gdyż Siekierno to wieś położona niedaleko Michniowa. Echa tragedii sprzed 70 lat cały czas żyją w pamięci okolicznej ludności, w tym mieszkańców Siekierna.