Powstanie Warszawskie 1944 – pamiętamy

Dziś idę walczyć – Mamo, może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle, tyle tysięcy…

Józef Andrzej Szczepański „Ziutek” (1922-1944)

W 2013 roku mija 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Był to wielki zryw Polaków przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, który miał pokazać, że cały czas Polska Walczy. Od 1 sierpnia 1944 r. przez 63 dni na ulicach Warszawy  walczyli żołnierze ze wszystkich regionów okupowanej Polski, w tym z Kielecczyzny. Na pomoc stolicy podążały oddziały Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych z różnych stron kraju. Powstanie upadło wskutek przewagi sił wroga, zwalczaniu przez jednostki niemieckie i sowieckie oddziałów podążających na pomoc Warszawie, braku wsparcia aliantów. Jednak stanowiło ono kolejny wyraz woli narodu w drodze do wolności.

1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – dzień pamięci o walczących w Warszawie, ale również o innych żołnierzach Polski Podziemnej.

Również mieszkańcy Siekierna i Leśnej w gminie Bodzentyn uczcili pamięć poległych o wolność. 1 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00, kiedy w całej Polsce zawyły syreny upamiętniające heroiczną walkę powstańców, zebraliśmy się przy grobie Rozalii Szafraniec na cmentarzu we Wzdole Rządowym. Złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze. Wspominaliśmy tę wielka patriotkę, naszą daleką krewną, urodzoną w 1910 r. w Siekiernie. W spotkaniu przy jej grobie udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna: Urszula i Mirosław Oettingen, Elżbieta Firlet i Maciej Wojtyna; Radny Miasta i Gminy Bodzentyn Andrzej Dębicki i Bożena Dębicka – z Leśnej.

            Rozalia Szafraniec w celu pobierania nauk wyjechała z Siekierna. Po wybuchu wojny wróciła do swojej rodzinnej wsi. Od stycznia 1942 r. brała udział w akcjach Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Była komendantką gminy Bodzentyn w Wojskowej Służbie Kobiet; używała pseudonimów „Ażur” i „Żór”. Oficjalnie legitymowała się podczas okupacji stanowiskiem gminnej agronomki, co pozwalało jej poruszać się po okolicy i ratowało od aresztowania. W tym czasie ciężkim ciosem była śmierć narzeczonego, spalonego żywcem przy pacyfikacji wsi Michniów, w lipcu 1943 r., na kilka tygodni przed zaplanowanym ślubem. W 1979 r. przyznano jej w Londynie Krzyż Armii Krajowej. W 1981 r. na Jasnej Górze otrzymała Honorową Odznakę Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „Jodła”.

Dr Rozalia Szafraniec światowej sławy matematyk i astronom była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomimo wielkich osiągnięć naukowych nie uzyskała stopnia profesora – w latach Polski Ludowej, to była kara za jej działalność niepodległościową. Zmarła w 2001 r. w Krakowie. Tak jak pragnęła spoczęła w ziemi świętokrzyskiej.

W ramach obchodów 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 3 sierpnia 2013 r. w ogrodzie Pałacu Tomasza Zielińskiego w Kielcach odbył się koncert zespołu „Fabryka”.
Występ zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach i Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy rockowych aranżacji powstańczej poezji. Muzycy, a zwłaszcza główny wokalista Sylwester Domański pokazali nurt muzyki zaangażowanej – przypominającej i tworzącej polską historię.