Tag Archives: 1 sierpnia

Powstanie Warszawskie 1944 – pamiętamy

Dziś idę walczyć – Mamo, może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle, tyle tysięcy…

Józef Andrzej Szczepański „Ziutek” (1922-1944)

W 2013 roku mija 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Był to wielki zryw Polaków przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, który miał pokazać, że cały czas Polska Walczy. Od 1 sierpnia 1944 r. przez 63 dni na ulicach Warszawy  walczyli żołnierze ze wszystkich regionów okupowanej Polski, w tym z Kielecczyzny. Na pomoc stolicy podążały oddziały Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych z różnych stron kraju. Powstanie upadło wskutek przewagi sił wroga, zwalczaniu przez jednostki niemieckie i sowieckie oddziałów podążających na pomoc Warszawie, braku wsparcia aliantów. Jednak stanowiło ono kolejny wyraz woli narodu w drodze do wolności.

Więcej »