Dr inż. Mikołaj Oettingen

10 marca 2014 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mikołaja Oettingena. Temat pracy dotyczył zagadnień energetyki jądrowej.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy tez i wniosków prezentowanych przez doktoranta. Tym bardziej, że w większości jesteśmy humanistami.

Dwa tygodnie później Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nadała stopień doktora Mikołajowi. Przypomnijmy, że Mikołaj Oettingen jest zatrudniony w Katedrze Energetyki Jądrowej AGH. Jego zainteresowania badawcze to termohydraulika reaktorów jądrowych, modelowanie Monte Carlo transportu neutronów, numeryczna rekonstrukcja eksperymentów naświetlania paliwa jądrowego, projektowanie rdzeni reaktorów jądrowych, elektroenergetyka, rynek energii.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna