Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wołamy do wszystkich narodów świata! Nie pozwólcie ażeby NKWD na rozkaz Stalina przeprowadzało masowe aresztowania! Nie pozwólcie wywozić Polaków na Sybir! Nie pozwólcie mordować Polaków, a mienie ich grabić!

Fragment z tekstu plakatu rozlepianego na ulicach Białegostoku w marcu 1945 r.

LeadW niedzielę 1 marca 2015 r. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn wspominali uczestników wielkiego powstania przeciwko sowieckiemu okupantowi.

Proboszcz ks. dr Leszek Sikorski w kościele w Bodzentynie odprawił uroczyste nabożeństwo poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W homilii wspomniał o ich roli w walce o zachowanie podstawowych polskich wartości: Bóg Honor Ojczyzna.

Następnie prof. Urszula Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, nakreśliła rys historyczny podziemia niepodległościowego – żołnierzy i ludności cywilnej walczących przeciwko sowietyzacji Polski po 1944 r. Przypomniała, że dzień 1 marca jest świętem państwowym. W tym dniu 1951 r. władze komunistyczne zamordowały przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Mówiła: dlaczego Żołnierze Wyklęci – ponieważ przez nowy system zostali skazani na zniesławienie, całkowite zapomnienie, żeby nie pozostał po Nich żaden ślad. Mieli zostać usunięci z pamięci i polskiej historii. Mieli zniknąć na zawsze – dlatego chowano ich nocą w nieznanych miejscach – bezimiennych dołach śmierci. Naszym obowiązkiem jest przywracanie o Nich pamięci. I powracają do nas, bo mówimy o Nich, wspominamy, modlimy się. Odnajdywane i z mozołem identyfikowane są Ich szczątki.

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego w Bodzentynie przygotowała program artystyczny. Śpiewano patriotyczne pieśni, w tym „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”; deklamowano wiersze, czytano fragmenty grypsów ppłk. Łukasza Cieplińskiego prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość do żony i syna z celi śmierci.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba mówił o tysiącach zamordowanych i więzionych patriotach walczących o wolną i demokratyczną Polskę. Po nabożeństwie młodzież rozdawała ulotki dotyczące Żołnierzy Wyklętych.

W wielu miejscowościach odbywały się uroczystości, happeningi, rekonstrukcje historyczne, marsze, koncerty, biegi ku czci Żołnierzy Niezłomnych. W dniu tym na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach miał miejsce koncert zespołu De Press. Artyści przedstawili aranżacje pieśni niepodległościowego podziemia z lat 1944-1953. To budujące przykłady coraz większej świadomości społeczeństwa polskiego w rozumieniu dziejów Polski.

 Elżbieta Firlet

 

Fot. Mirosław Oettingen