Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej na wycieczce w Podzamczu Chęcińskim, Jędrzejowie i Racławicach

DSC00723Z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, w ramach projektu: „Ojczyznę kochać trzeba i szanować”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej zwiedzili ważne miejsca regionu świętokrzyskiego.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Uczniowie obejrzeli dwie wystawy o charakterze multimedialno-mechatronicznym: „ Człowiek – niezwykła maszyna” i „Człowiek – trybik w machinie przyrody”. W przestronnych halach dzięki odpowiednim urządzeniom mogliśmy zaobserwować funkcjonowanie własnego ciała, zapoznać się z budową anatomiczną i aktywnością życiową człowieka.

Następnie zwiedziliśmy dwór obronny z pocz. XVII w, w którym znajdowała się siedziba starosty chęcińskiego. Wysłuchano historii obiektu, obejrzano zbroje husarskie, meble i obrazy. Z balkonu roztaczał się wspaniały widok na barokowy ogród przy alei lipowej prowadzącej do monumentalnej bramy. Wzniesiono ją, jak głoszą przekazy, na cześć zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, znane przede wszystkim ze wspaniałego zbioru zegarów. Kolekcja ta zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów. Oglądaliśmy zegary słoneczne, zegary wodne, klepsydry i przyrządy astronomiczne. Znajdują się tu również pamiątki związane z Legionami Polskimi, w tym z Józefem Piłsudskim, który kwaterował w siedzibie muzeum w 1915 r. w czasie walk I Brygady nad Nidą.

Potem udaliśmy się w stronę Racławic. W pobliskich Niezwojowicach odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne, gdzie znajduje się jedyna w Polsce, wykonana w 2010 r., makieta przedstawiająca bitwę pod Racławicami, którą stoczyły 4 kwietnia 1794 r. wojska Tadeusza Kościuszki z siłami rosyjskimi. Na obrotowej platformie o średnicy 7 metrów pokazano przebieg bitwy ze słownym komentarzem. Obserwowaliśmy jej poszczególne fazy: w centrum na koniu naczelnika Kościuszkę, dokoła niego poszczególne polskie oddziały, rosyjskie armaty zdobywane przez kosynierów, wiejskie chaty, w których opatrywano rannych.

Później uczestniczyliśmy w lekcji pisania gęsim piórem. Zasiadając w drewnianych ławkach z mozołem kreśliliśmy słowa, od czasu do czasu zachlapując je atramentem.

Z narodowymi flagami pojechaliśmy na teren bitwy pod Racławicami. Obejrzeliśmy z daleka pamiątkowy kopiec usypany w 1934 r. Zapaliliśmy znicz pod monumentalnym pomnikiem Bartosza Głowackiego, który zdobył działo rosyjskie, gasząc lont czapką. Tutaj naszym przewodnikiem był Pan Janusz Król pasjonat historii, pomysłodawca i wykonawca makiety racławickiej bitwy.

Opiekunami uczniów podczas wycieczki byli nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Mendak, Anna Telka-Maciejska, Bogusława Jankowicz, Magdalena Rozumek oraz Urszula Oettingen.

W trakcie wycieczki uczniowie poznali kolejne ważne obiekty kulturowe, które poszerzyły ich wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym, i polskiej historii.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen