Wspomnienie o Józefie Fąfarze (Fąfarskim) malarzu bataliście w Bodzentynie

image1Z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna kierowanego przez prof. Urszulę Oettingen w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyło się spotkanie poświęcone Józefowi Fąfarze (pseud. artyst. Józef Fąfarski). Józef Fąfara urodził się w 1909 r. w Bodzentynie, zm. w 1999 r. i spoczął na miejscowym cmentarzu. Był artystą malarzem-batalistą, samoukiem, działaczem społecznym, opiekunem zabytków.

Podczas spotkania zaprezentowano film z 1970 r., sprowadzony z Filmoteki Narodowej, w reżyserii Andrzeja Brzozowskiego „A jak poszedł król na wojnę”, w którym pokazano artystę i jego obrazy na tle krajobrazów Bodzentyna i okolic.

Artysta malarz Witold Comber, który znał osobiście Józefa Fąfarę, mówił o jego życiu i twórczości. Prof. Urszula Oettingen w formie prezentacji przedstawiła ponad 50 prac artysty w ujęciu chronologicznym, biorąc pod uwagę tematykę jego dzieł. Były to akwarele i szkice wykonane ołówkiem.

W spotkaniu wzięli udział harcerze ZHP z gminy Bodzentyn, którzy omawiali ważne postacie w polskiej historii ujęte w obrazach artysty.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac Józefa Fąfary. Było to dziewięć obrazów, z tego siedem znajdujących się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna. Zebrani otrzymali również publikację autorstwa Urszuli Oettingen przedstawiającą drogę życiową artysty i jego malarstwo.

Wśród zebranych byli Panowie Stefan i Michał Rachtanowie, którzy wspominali Józefa Fąfarę oraz Pan Jan Fabiańczuk, który udostępnił fotografie obrazów twórcy.

W trakcie spotkania Pan Witold Comber, przypominając życie Józefa Fąfary i jego dorobek artystyczny, zwłaszcza w zakresie utrwalania historii Bodzentyna, przedstawił propozycję nadania honorowego obywatelstwa Bodzentyna artyście malarzowi. Przypomniał również, że w ubiegłym roku obchodzono 140. rocznicę śmierci Józefa Szermentowskiego urodzonego w Bodzentynie. Również tutaj wystąpił z wnioskiem o nadanie temu wielkiemu Polakowi honorowego obywatelstwa miasta. Propozycje te poparł obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, który podkreślił znaczenie osób zasłużonych dla rozwoju miasta w budowaniu pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

Pragnieniem Józefa Fąfary było zorganizowanie w Bodzentynie stałej wystawy swoich prac, o co zabiegał kilkadziesiąt lat. Niestety za jego życia to marzenie nie spełniło się. Prawie 20 lat po jego śmierci pojawiła się szansa utworzenia takiej ekspozycji. Jesteśmy to winni naszemu rodakowi, patriocie, który tak mówił o swojej drodze do malarstwa: Urodziłem się na krótko przed pierwszą wojną światową. Urodziłem się po to, by pędzlem władać, a nie pługiem. I szedłem drogami, jakie życie wyznaczyło mojej Ojczyźnie. Nie było na tych drogach kwiatów rozmarynu i uśmiechów, były tylko łuny pożarów, morze niedoli i rzeki płynącej krwi….

 

Urszula Oettingen

Fot. MGCKiT w Bodzentynie