Tag Archives: cmentarz parafialny w Bodzentynie

 Bodzentyn 1918 – 1920

                                            

Po zakończeniu I wojny światowej Państwo Polskie stanęło przed wieloma problemami. Uwidaczniało się to we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na obszarach miejskich i wiejskich. Skutki wojennej gospodarki austro-węgierskich okupantów dotknęły mocno Bodzentyn i okolice, spotęgował je dodatkowo wielki pożar miasta 20 czerwca 1917 r. Więcej »

Znaki czasu – cmentarz parafialny w Bodzentynie

1

        W niedzielę 27 października 2013 r. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie otwarto wystawę Znaki czasu – cmentarz parafialny w Bodzentynie.

W imieniu organizatorów otwarcia wystawy dokonała dr hab. Urszula Oettingen, po uroczystym nabożeństwie celebrowanym przez ks. proboszcza dr. Leszka Sikorskiego.

Urszula Oettingen przypomniała znaczenie cmentarza w krajobrazie kulturowym regionu jako cennego dobra kultury. Pierwotnie zmarłych grzebano przy kościele św. Ducha. W końcu XVIII wieku zaczęto cmentarze lokalizować poza zabudową miejską, głównie ze względów sanitarnych. W tym czasie założono też bodzentyński cmentarz parafialny. Można przypuszczać, że do obecnego dnia spoczęło na nim ponad 25 000 zmarłych.

Więcej »