Architektura drewniana

Szanowni Państwo,

Jest lato 2013 r.  Rozpoczynamy projekt: „Architektura drewniana w regionie świętokrzyskim – ocalmy od zapomnienia”. Naszym celem jest ocalenie od zapomnienia dawnego budownictwa drewnianego, które w związku z przemianami cywilizacyjnymi może całkowicie zniknąć z  krajobrazu kulturowego.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Wspólnie będziemy tworzyć internetowy album fotograficzny drewnianej architektury zachowanej w naszych wsiach i miasteczkach (większe fragmenty drewnianej zabudowy widoczne w krajobrazie, budynki mieszkalne i gospodarcze – stajnie, obory, stodoły; budowle przemysłowe, publiczne; dwory, kościoły, ogrodzenia, płoty, studnie, bramy, ławki, altany, krzyże, kapliczki; narzędzia rolnicze, wyposażenie wnętrz, przedmioty codziennego użytku; architektoniczne elementy użytkowe i dekoracyjne, stolarka okienna i drzwiowa).

Zachęcamy Państwa, niezależnie od wieku, do udziału we wspólnej akcji ratowania od zapomnienia tej części dziedzictwa kulturowego. Stwórzmy album architektury drewnianej regionu świętokrzyskiego – z obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Wąchock.

Najlepsze fotografie pokażemy na stronie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, o czym zadecyduje ich jakość techniczna i prezentowane obiekty. Pamiętajmy, że w przypadku właścicieli prywatnych obiektów musimy uzyskać ich zgodę na wykonanie i opublikowanie zdjęcia. Przesłanie fotografii jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej opublikowanie i podanie autora.

Przy każdej fotografii należy umieścić: imię i nazwisko jej autora, datę wykonania. Należy również podać informacje o samym obiekcie:  imię i nazwisko właściciela, adres, miejscowość, nazwa, rodzaj użytkowania, czas powstania, autor, wykonawca; ewentualnie inne informacje o historii obiektu. Dane te dotyczące każdego ze zdjęć winny być zawarte w pliku tekstowym. Fotografia powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez autorów nadesłanych fotografii. Równocześnie zastrzega sobie prawo do ekspozycji i nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autorów).

Wszelkie zapytania i fotografie w formie elektronicznej prosimy kierować na adres: kontakt@siekierno.pl

 

Urszula Oettingen